Poradenství

Díky dlouholetému působení na českém trhu (více než 20 let) známe problematiku corporate governance velmi dobře. Máme přehled o mezinárodních pravidlech a regulacích, o aktuální české legislativě i o oborových regulacích. Poskytujeme renomované poradenské projekty pro různé společnosti.

Nabízíme poradenství, které velmi prakticky a s konkrétními doporučeními pomáhá společnostem, jejich majitelům, managementu i kontrolním orgánům efektivně řídit společnosti, a to s nejvyšší možnou mírou jejich vlastní ochrany.

Vytváříme také projekty přímo ušité na míru konkrétním společnostem, neváhejte nás oslovit.

 

Corporate Governance ScoreCard

Assessment Corporate Governance

Vztahová inteligence

Board Evaluation

Jsme partnery těm, kteří chtějí dobře a efektivně řídit firmu. Jsme Institut členů správních orgánů Prosazujeme moderní světové standardy do správy a řízení společností v Česku

Díky intenzivní spolupráci s úspěšnými manažery, konzultanty a institucemi máme přehled o trendech, legislativních požadavcích a praktických dopadech různých modelů corporate governance. Učíme, školíme, posuzujeme, hodnotíme a přinášíme celosvětově osvědčené postupy do specifického českého prostředí. 

Kontaktujte nás