Board Evaluation

Progresivní správní orgány jsou si vědomy toho, že vlastní hodnocení je nezbytný proces, který umožňuje kontinuální rozvoj a obnovu. Vnější prostředí se stále mění a správní orgán musí být připraven měnit se společně s ním.

Cílem diagnostiky fungování správního orgánu je identifikovat, jak a v čem by se správní orgán mohl zlepšit a posunout se na další kvalitativní úroveň své práce. Může přinést zpětnou vazbu pro samotné členy správního orgánu o svém fungování a následně přijetí takových opatření, která by vedla k efektivnějšímu výkonu.

 

Co získáte díky Board Evaluation?

 

• sebereflexi jednotlivce
• odkrytí potenciálu členů správního orgánu
• správnou skladbu správního orgánu
• hodnotu správního orgánu, jeho silné a slabé stránky
• dynamiku práce správního orgánu
• soustředěnost na významná témata
• komunikační prostředky/skladbu informačního toku
• interakci představenstva/dozorčí rady

 

Progresivní orgány používají strukturované a formálně dobře připravené rozhovory vedené profesionální třetí stranou. Výsledky jsou předkládány předsedovi správního orgánu, případně některému pověřenému členu správního orgánu nebo předsedovi Výboru pro správu (Výboru nominačnímu apod.). Tento způsob je považován za jeden z nejefektivnějších.

 

Máte na nás dotaz?
Napište nám na info@ciod.cz anebo volejte na +420 602 155 105