Dokumenty ke stažení

Kodex správy a řízení společností ČR 2018

Kodex správy a řízení společností ČR 2018

Původní Kodex správy a řízení společností z roku 2004 (vydaný Komisí pro cenné papíry, jehož autorem byl nedávno zesnulý Tomáš Ježek), ke kterému se ještě dnes hlásí řada společností ve svých výročních zprávách, již zdaleka neodpovídal aktuálnímu stavu v české ekonomice, v legislativě a ani skutečné praxi. Czech Institute of Directors se proto rozhodl nahradit tento Kodex zcela novým dokumentem, který bude reflektovat aktuální stav a potřeby řádné správy a řízení společností u nás. Institut ho uvedl na český trh v září 2018.

Vznikl unikátní manuál pro správu a řízení společností, který je určen nejen pro firmy kótované na burze, ale i pro další společnosti veřejného zájmu, jako jsou banky nebo pojišťovny. Cílem manuálu je přinést praktické návody a doporučení všem, kteří ve správních orgánech pracují nebo se do nich chystají, anebo jsou vlastníky těchto společností a hledají optimální systém jejich správy a řízení. Kodex se zabývá u nás tolik exponovanými tématy, ke kterým patří fungování a obsazování dozorčích rad, odměňování, diverzita, ale i trestní zodpovědnost právnických osob a jiné.

Proč by se měly firmy ke Kodexu přihlásit:

 • Srozumitelně a jednoduše napsaný návod pro správu a řízení firmy
 • Vsazen do českého legislativního prostředí
 • Respektuje evropské směrnice i bankovní regulace
 • Dodržování je dobrovolné: princip „dodržuj nebo vysvětli“
 • Neomezuje, nereguluje – radí a doporučuje
 • Transparentně říká, co se smí a co se nesmí
 • Řeší např. téma práce dozorčích rad, odměňování, diverzity
 • Určen především pro společnosti kótované na burze a společnosti veřejného zájmu, ale i pro menší, které se mohou inspirovat

Nový Kodex správy a řízení společností ČR vznikl v partnerství s poradenskou společností Deloitte a za pomoci mnoha významných institucí, ke kterým patří Komora auditorů, Česká národní banka, Burza cenných papírů Praha, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Hospodářská komora a Český institut interních auditorů.

Nový Kodex vychází z doporučení OECD, ale je zasazen do českého legislativního prostředí a respektuje evropské směrnice i bankovní regulace.

Další dokumenty ke stažení

Metodické pokyny OECD pro správu a řízení státem vlastněných společností, CZ/EN

 • Metodické pokyny OECD pro správu a řízení státem vlastněných společností jsou souborem doporučení a návodů, jak efektivně a profesionálně řídit společnosti s plným či částečným vlastnictvím státu
 • Dokument vytvořila OECD v roce 2015 na základě poznatků, zkušeností a ověřených postupů mnoha členských států a společností, které poskytly svá data a informace
 • Česká verze se představila veřejnosti v říjnu 2017 s tím, že se jedná teprve o sedmou jazykovou mutaci na světě
 • Níže ke stažení v českém i anglickém jazyce

Dokument v Česku vůbec poprvé ukazuje, jak efektivně a profesionálně řídit státem vlastněné společnosti. Měl by být návodem všem, kteří tvoří vlastnickou politiku, strategii či pokyny, jak státem vlastněné společnosti spravovat a řídit, a zároveň těm, kteří v složitých vlastnických strukturách takové firmy přímo řídí. 

 

Napište si o dokument

Po odeslání formuláře vám přijde dokument v elektronické podobě do e-mailu

Země G20/OECD Principy správy a řízení společností, CZ/EN

Dokument přehledným způsobem popisuje principy řízení a správy společností a má být nápomocný nejen ke zlepšení řízení těchto organizací ve vztahu k jejich vlastníkům a akcionářům, ale může také významně přispět ke kultivaci firemního prostředí u nás.

 • Dokument se zaměřuje na témata správy a řízení společností, která často nejsou definovaná zákonem
 • Primárně určený firmám kótovaných na burze a firmám společenského významu, ale i ostatní firmy v něm najdou inspiraci
 • Publikace OECD, kterou zaštiťuje Czech Institute of Directors
 • Níže ke stažení v českém i anglickém jazyce

Napište si o dokument

Po odeslání formuláře vám přijde dokument v elektronické podobě do e-mailu