O nás

Czech Institute of Directors, anebo také Institut členů správních orgánů, je nezávislou neziskovou organizací s více než 20letou historií. Snažíme se prosadit moderní světové standardy do správy a řízení společností v České republice a podpořit správní orgány v jejich zavádění.

Díky intenzivní spolupráci s úspěšnými manažery, konzultanty a institucemi máme přehled o trendech, legislativních požadavcích a praktických dopadech různých modelů corporate governance. Vedle nabídky vzdělávacích programů a poradenství jsme připravili české vydání aktualizovaných metodických pokynů OECD pro správu a řízení státem vlastněných společností.

Součástí Czech Institute of Directors je 100% vlastněná dceřiná společnost CG Institut, která zajišťuje exkluzivní poradenské a vzdělávací služby v oblasti corporate governance pro členy Institutu i externí klienty.

 

Martin Smekal

výkonný ředitel

 

Martin Smekal má více než 30 let zkušeností s řízením a rozvojem společností působících nejen v České republice. Jeho zkušenosti jsou velice široké a zahrnují jak témata corporate governance, tak oblasti jako je strategické plánování, finanční řízení, rozvoj produktů a služeb, správa dodavatelského řetězce nebo inovační a digitalizační projekty.

Působil 20 let v prostředí velké čtyřky a v pozici partnera vedl divize podnikového poradenství a řízení rizik v České republice a na Slovensku. Martin strávil 3 roky v USA a Velké Británii jako člen globálního vedení poradenské divize EY.

V posledních 10-ti letech uplatňuje své zkušenosti v rolích ředitele a jednatele ve společnostech zaměřených na inovace a digitalizaci. Pro investiční skupinu KKCG založil a vedl dvě společnosti, které vybudovaly datová centra a poskytují ICT služby zákazníkům v ČR i v zahraničí. Podílel se i na vzniku další české cloudové společnosti v roli předsedy dozorčí rady. 

Martin vystudoval České vysoké učení technické v oboru systémové inženýrství. Absolvoval mnoho exekutivních vzdělávacích programů mimo jiné v rámci Harvard Business School, IMD nebo Sheffield Business School. Byl certifikovaným auditorem informačních systémů (CISA) a certifikovaným vyšetřovatelem podvodů (CFE).

Kamil Čermák

prezident

 

Kamil Čermák je zkušeným manažerem s přesahem do řady oborů podnikání. V současné době je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti ČEZ ESCO zabývající se optimalizací energetických řešení.

V minulosti byl generálním ředitelem několika společností skupiny ČEZ, ředitelem public affairs a obchodním ředitelem společnosti Český Telecom, předsedou představenstva ve skupině BM Management a generálním ředitelem vydavatelského domu Economia. V 90. letech byl také poradcem ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého.

Kamil vystudoval obor finance na Vysoké škole ekonomické v Praze a Erasmus University Rotterdam.

Tomasz Wiatrak

viceprezident

 
Tomasz Wiatrak je manažerem s více než desetiletou praxí v oblasti řízení optimalizačních, restrukturalizačních a auditových projektů.  Od července 2019 je předsedou představenstva a generálním ředitelem skupiny ORLEN Unipetrol.

Do skupiny ORLEN Unipetrol přišel ze společnosti Energa Informatyka i Technologie, která se specializuje na moderní řešení pro sektor energetiky. V letech 2017 a 2018 v této společnosti zastával funkci předsedy představenstva se zodpovědností za provozní a strategické řízení.

Tomasz je od roku 2018 místopředsedou představenstva Klubu polského kapitálu v České republice a od roku 2019 místopředsedou představenstva Svazu chemického průmyslu.  Je absolventem Varšavské univerzity a v roce 2021 absolvoval mezinárodní manažerský program Executive MBA na Politecnico di Milano v Itálii.

Jakub Chytil

viceprezident

 

Jakub Chytil přináší do Institutu zkušenosti s řízením corporate governance v mezinárodních korporacích Telefónica O2 Czech Republic, ve které zastával od roku 2003 pozici ředitele pro právní, regulační a veřejné záležitosti a do roku 2014 také roli člena představenstva, Philip Morris ČR a Kraft Jacobs Suchard (dnes Kraft Foods). Vliv mezinárodního prostředí přináší ze své praxe právníka společnosti Philip Morris International v Lausanne ve Švýcarsku.

Jakub vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Na počátku 90. let byl členem právního oddělení Kanceláře prezidenta Václava Havla.

Vratislav Kulhánek

čestný prezident

 

Vratislav Kulhánek je významný český byznysmen. Do roku 2004 byl předsedou představenstva společnosti Škoda Auto a poté předsedou její dozorčí rady do roku 2007. V současné době je mimo jiné členem světového výkonného výboru Mezinárodní obchodní komory, vlastníkem poradenské společnosti Industrial Advisors a členem dozorčí rady pojišťovny Kooperativa.

Vratislav vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a je držitelem akademického titulu Dr. Honoris Causa z Technické Univerzity Ostrava a Košice.

Složení Řídícího výboru CIoD pro období 2022 – 2024:  

Kamil Čermák – prezident CIoD
předseda představenstva, generální ředitel ČEZ ESCO, a.s.

Jakub Chytil – viceprezident CIoD
advokát, jednatel společnosti CG Institut, s.r.o.

Tomasz Wiatrak – viceprezident CIoD
předseda představenstva, generální ředitel ORLEN Unipetrol

Hana Kvartová – členka 
regionální ředitelka SAS Central Europe

Tomáš Kuča – člen
partner, Risk Assurance Leader PricewaterhouseCoopers Česká republika 

Ivan Nechvátal – člen
vedoucí právního odboru Pražská plynárenská, a.s

Martin Smekal – člen
výkonný ředitel CG Institut, s.r.o.   


Řídící výbor
je statutárním, řídícím a výkonným orgánem Institutu.
Má 7 členů, kteří jsou voleni Sněmem ze členů Institutu. Funkční období členů Řídícího výboru je dvouleté.

 

 

Složení Kontrolní komise CIoD pro období 2022 – 2024:

Šimon Mastný – předseda 
managing partner TAB Board

Irena Trunečková – členka
advokát

Petr Fiman – člen
člen dozorčí rady CG Institut, s.r.o.

Kontrolní komise je kontrolním orgánem Institutu.
Má tři členy, kteří jsou voleni Sněmem z členů Institutu. Funkční období členů Kontrolní komise je dvouleté. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu.