O nás

Czech Institute of Directors, anebo také Institut členů správních orgánů, je nezávislou a neziskovou organizací s více než 20letou historií. Snažíme se prosadit moderní světové standardy do správy a řízení společností v České republice a podpořit volené orgány v jejich zavádění.

Díky intenzivní spolupráci s úspěšnými manažery, konzultanty a institucemi máme přehled o trendech, legislativních požadavcích a praktických dopadech různých modelů corporate governance. Vedle nabídky vzdělávacích programů (exkluzivní vzdělávací služby v oblasti corporate governance pro členy Institutu i externí klienty) a poradenství jsme autory Kodexu správy a řízení společností ČR, Metodických pokynů Kodexu správy a řízení společností ČR a připravili jsme zároveň i české vydání aktualizovaných metodických pokynů OECD pro správu a řízení státem vlastněných společností.

 

Jan Lasák

výkonný ředitel

Jan Lasák je partnerem společnosti Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2008 získal rovněž titul JUDr. a v roce 2015 i Ph.D. Na téže univerzitě (Fakulta sociálních studií) získal v roce 2007 i titul Bc. Následně si své znalosti práva prohloubil v USA, kde v roce 2010 obdržel titul Master of Laws (LL.M.) na Columbia Law School.

Před nástupem do advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík působil Jan Lasák jako asistent předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové. Ve své praxi se Jan Lasák zaměřuje především na právo obchodních společností včetně koncernového práva, závazkové právo, fúze a akvizice, bankovnictví, cenné papíry a kapitálové trhy.

Vedle praktických právních zkušeností je ale Jan Lasák činný i v akademické sféře. Externě přednáší problematiku obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ať už ve spoluautorství s profesorem Janem Dědičem, nebo samostatně publikuje Jan Lasák pravidelně v odborném tisku na téma obchodních společností. Také se podílí na přípravě komentářové literatury k novému občanskému zákoníku a k zákonu o obchodních korporacích.

Jakub Chytil

viceprezident

 

Jakub Chytil přináší do Institutu zkušenosti s řízením corporate governance v mezinárodních korporacích Telefónica O2 Czech Republic, ve které zastával od roku 2003 pozici ředitele pro právní, regulační a veřejné záležitosti a do roku 2014 také roli člena představenstva, Philip Morris ČR a Kraft Jacobs Suchard (dnes Kraft Foods). Vliv mezinárodního prostředí přináší ze své praxe právníka společnosti Philip Morris International v Lausanne ve Švýcarsku.

Jakub vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Na počátku 90. let byl členem právního oddělení Kanceláře prezidenta Václava Havla.

Vratislav Kulhánek

čestný prezident

 

Vratislav Kulhánek je významný český byznysmen. Do roku 2004 byl předsedou představenstva společnosti Škoda Auto a poté předsedou její dozorčí rady do roku 2007. V současné době je mimo jiné členem světového výkonného výboru Mezinárodní obchodní komory, vlastníkem poradenské společnosti Industrial Advisors a členem dozorčí rady pojišťovny Kooperativa.

Vratislav vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a je držitelem akademického titulu Dr. Honoris Causa z Technické Univerzity Ostrava a Košice.

Složení Řídícího výboru CIoD pro období 2024 – 2026:  

Jan Lasák – prezident CIoD
partner Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

Jakub Chytil – viceprezident CIoD
advokát

Tomáš Pivoňka – viceprezident CIoD
ŘÚ audit a compliance ČEZ, a. s.

Martin Berdych – člen
Legal & Corporate Affairs Manager Komerční banka, a.s.

Hana Kvartová – členka 
regionální ředitelka SAS Central Europe

Ivan Nechvátal – člen

Martin Smekal – člen
vedoucí CeTTAV, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.  


Řídící výbor
je statutárním, řídícím a výkonným orgánem Institutu. Má 7 členů, které
volí členská základna na zasedání Sněmu. Funkční období členů Řídícího výboru je dvouleté.

 

 

Složení Kontrolní komise CIoD pro období 2024 – 2026:

Šimon Mastný – předseda 
managing partner TAB Board

Irena Trunečková – členka
advokát

Petra Vrtková – člen

Kontrolní komise je kontrolním orgánem Institutu.
Má tři členy, kteří jsou voleni Sněmem z členů Institutu. Funkční období členů Kontrolní komise je dvouleté. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu.