Hlavní aktivity

„Věříme v zásady corporate governance. Jsme partnery těm, kteří mají ambice dobře a efektivně řídit firmu. Hájíme práva majitelů a akcionářů firem, stejně tak učíme pověřené správce firem se podílet na jejich řízení.“

 

Standardy corporate governance

 

 • Mezi naše hlavní aktivity patří spolupráce na definování nejlepších standardů v oblasti corporate governance v České republice. Do České republiky přinášíme zahraniční know-how, a to zejména standardy corporate governance, které jsou globálně platné a prosazované OECD
 • Na základě dohody s OECD byl Institut jmenován hlavním partnerem pro problematiku corporate governance na českém trhu a převzal některé dokumenty, které přinášejí osvědčené metody, jak firmy spravovat a řídit
 • Poskytujeme rovněž vzdělávací programy a poradenství v oblasti corporate governance

Publikace OECD, které Czech Institute of Directors zaštiťuje

 

G20/OECD Principles of Corporate Governance, ENG / Země G20/OECD Principy správy a řízení společností, CZ
 • Dokument se zaměřuje na témata správy a řízení společností, která nejsou často definovaná zákonem
 • Primárně určený firmám kótovaných na burze a firmám společenského významu, ostatní firmy v něm najdou inspiraci
OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, ENG / Metodické pokyny OECDD pro správu a řízení státem vlastněných společností, CZ
 • Publikace se věnuje tématům správy a řízení společností, která nejsou často definována zákonem
 • Primárně určen firmám vlastněných státem, městy či kraji
 • Dává jasný návod a doporučení, jak zvládnout náročnou řídící či kontrolní roli ve složité vlastnické struktuře
Kodex správy a řízení společností ČR založený na Principech OECD (2018)
 • Kodex správy a řízení společností ČR založený na Principech OECD (2018) je určen všem společnostem, které řeší otázky, jak firmu řídit a spravovat bez ohledu na její velikost či akcionářskou strukturu
 • Kodex přináší srozumitelný a praktický návod akcionářům, tak jako členům správních a kontrolních orgánů, nejvyššímu managementu i nižším úrovním řízení a správy ve společnostech
Metodická příručka Kodexu správy a řízení společností ČR (2023)
 • =

.

Další aktivity Czech Institute of Directors

 • Od roku 2007 pravidelně vydáváme newsletter Corporate Journal News. V každém z čísel se snažíme na mnoha praktických příkladech ukázat, jak uplatňovat principy corporate governance, tedy správy a řízení firem, v praxi a judikaturní oblasti týkající se corporate governance. Newsletter je primárně určený členům volených orgánů, kterým usnadňuje orientaci v této problematice.
 • Pravidelně pořádáme pracovní snídaně ve spolupráci s partnery
 • Účastníme se odborných debat a konferencí na téma správy a řízení společností
 • Vydáváme odborné posudky
 • Zpracováváme audity corporate governance
 • Zasedáváme v nominačních radách (např. Czech Best Managed Companies)
 • Zpracováváme studie a zprávy z globálního know-how