Hlavní aktivity

„Věříme v zásady corporate governance. Jsme partnery těm, kteří mají ambice dobře a efektivně řídit firmu. Hájíme práva majitelů a akcionářů firem, stejně tak učíme pověřené správce firem se podílet na jejich řízení.“

 

Vzdělávací programy a poradenství

 

 • Mezi naše hlavní aktivity patří vzdělávací programy a poradenství. Do České republiky přinášíme zahraniční know how, a to zejména standardy corporate governance, které jsou globálně platné a prosazované OECD
 • Na základě dohody s OECD byl Institut jmenován hlavním partnerem pro problematiku corporate governance na českém trhu a převzal některé dokumenty, které přinášejí osvědčené metody, jak firmy spravovat a řídit

Publikace OECD, které Czech Institute of Directors zaštiťuje

 

G20/OECD Principles of Corporate Governance, ENG / Země G20/OECD Principy správy a řízení společností, CZ
 • Dokument se zaměřuje na témata správy a řízení společností, která nejsou často definovaná zákonem
 • Primárně určený firmám kótovaných na burze a firmám společenského významu, ostatní firmy v něm najdou inspiraci
OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, ENG / Metodické pokyny OECDD pro správu a řízení státem vlastněných společností, CZ
 • Publikace se věnuje tématům správy a řízení společností, která nejsou často definována zákonem
 • Primárně určen firmám vlastněných státem, městy či kraji
 • Dává jasný návod a doporučení, jak zvládnout náročnou řídící či kontrolní roli ve složité vlastnické struktuře
Kodex správy a řízení společností ČR založený na Principech OECD (2018)
 • Kodex správy a řízení společností ČR založený na Principech OECD (2018) je určen všem společnostem, které řeší otázky, jak firmu řídit a spravovat bez ohledu na její velikost či akcionářskou strukturu. Kodex se právě připravuje a bude veřejnosti představen ve III. čtvrtletí 2018.
 • Ambicí je přinést srozumitelný a praktický návod akcionářům, tak jako členům správních a kontrolních orgánů, nejvyššímu managementu i nižším úrovním řízení a správy ve společnostech

Ocenění Best Board & Best Board Member 

 • Již od roku 2012 pravidelně každým rokem udělujeme prestižní ocenění Best Board & Best Board Member
 • Best Board je cena udělovaná za mimořádnou práci kolektivního správního orgánu
 • Best Board Member je cena určená pro individuálního člena správního orgánu

Oceňujeme ty společnosti, kterým se podařilo dosáhnout mimořádného přínosu v oblasti správy a řízení společnosti, tedy v oblasti corporate governance, a které zároveň významně přispěli ke zvýšení kvality správy a řízení u své firmy.

Další aktivity Czech Institute of Directors

 • Od roku 2007 pravidelně vydáváme newsletter Corporate Journal News (dříve Corporate Life). V každém z čísel se snažíme na mnoha praktických příkladech ukázat, jak uplatňovat principy corporate governance, tedy správy a řízení firem, v praxi. Dotýkáme se zde i aktuálních témat. Newsletter vydáváme pětkrát ročně a je primárně určený členům správních orgánů, kterým usnadňuje orientaci v této problematice.
 • Pravidelně pořádáme pracovní snídaně ve spolupráci s partnery
 • Účastníme se odborných debat a konferencí na téma správy a řízení společností
 • Vydáváme odborné posudky
 • Zpracováváme audity corporate governance
 • Zasedáváme v nominačních radách (např. Zákon roku)
 • Zpracováváme studie a zprávy z globálního know-how