Pracujeme se členy správních orgánů, tedy s představenstvy, dozorčími a správními radami a se členy nejvyšších managementů. Pracujeme pro obě strany. Pomáháme majitelům firem a akcionářům, aby věděli, komu firmu svěřit, komu ji nechat řídit a spravovat, ale také těm, kteří firmu každodenně řídí, odpovídají za vytváření zisků a mají právní, společenskou a osobní odpovědnost. Naším typickým klientem jsou státem vlastněné firmy, firmy kótované na burze, firmy společenského významu, velké korporace a střední firmy.

Věříme v zásady corporate governance. Jsme partnery těm, kteří mají ambice dobře a efektivně řídit firmu. Hájíme práva majitelů a akcionářů firem, stejně tak učíme pověřené správce firem se podílet na jejich řízení.

 

Partneři Czech Institute of Directors

Našimi hlavními partnery v prosazování a dodržování zásad corporate governance je Česká národní banka, Burza cenných papírů Praha, Ministerstvo financí ČR a akademická sféra.