“With us you can have peace and certainty in the administration and control of your company”

“We are partners to those who want to run their companies effectively and well

“With us you can have peace and certainty in the administration and control of your company”

“We are partners to those who want to run their companies effectively and well

Czech Institute of Directors – Corporate Governance

The Czech Institute of Directors is an independent non-profit organization founded in 1998. It deals with corporate corporate governance, for corporations. It strives to promote worldwide proven standards – Best Practice – of corporate governance in the Czech Republic.

MORE ABOUT US >>

Monika Zahálková - corporate governance

MONIKA ZAHÁLKOVÁ
EXECUTIVE DIRECTOR CIOD

Kamil Čermák - corporate governance

KAMIL ČERMÁK
PRESIDENT CIOD

Do you want to receive the Corporate Governance Journal from the Czech Institute of Directors? (in Czech language only)

With your login, you agree to us sending you occasional marketing information.

Sign up for News from Corporate Governance

Jsme partnery těm, kteří chtějí dobře a efektivně řídit firmu. Jsme Institut členů správních orgánů Prosazujeme moderní světové standardy do správy a řízení společností v Česku

Díky intenzivní spolupráci s úspěšnými manažery, konzultanty a institucemi máme přehled o trendech, legislativních požadavcích a praktických dopadech různých modelů corporate governance. Učíme, školíme, posuzujeme, hodnotíme a přinášíme celosvětově osvědčené postupy do specifického českého prostředí. 

Kontaktujte nás