Counseling

Thanks to more than 20 years of experience on the Czech market, we are experts on the subject of corporate governance. We have an overview of international rules and regulations, current Czech legislation and industry regulations. We provide reputable consulting projects for various companies.

We offer consulting services, with very practical and specific recommendations, which help company owners, management, and supervisory boards more effectively manage their companies, with the highest possible aim of protecting these companies and positions.

We also create custom projects tailored to specific companies with special requirements. Please feel free to contact us with your needs.

 

Relational Intelligence

Board Evaluation

Jsme partnery těm, kteří chtějí dobře a efektivně řídit firmu. Jsme Institut členů správních orgánů Prosazujeme moderní světové standardy do správy a řízení společností v Česku

Díky intenzivní spolupráci s úspěšnými manažery, konzultanty a institucemi máme přehled o trendech, legislativních požadavcích a praktických dopadech různých modelů corporate governance. Učíme, školíme, posuzujeme, hodnotíme a přinášíme celosvětově osvědčené postupy do specifického českého prostředí. 

Kontaktujte nás