Vztahová inteligence

Dvoudenní seminář zaměřený na schopnost dohody

Seminář, jehož cílem je získat návod, inspiraci, nové vhledy a praktické nástroje k efektivnímu uzavírání dohod v rámci zájmově diverzifikované skupiny, jejímž posláním je převzít odpovědnost za společná rozhodnutí.

V koncepci semináře vycházíme z analýzy potřeb cílové skupiny uzavírat dohody a nacházet kolektivní sjednocení v prostředí, které je charakterizováno četností a variabilitou zájmů jednotlivců, které skupinu vytvářejí a kolizí jejich vzájemných priorit.

 

Co se na semináři naučíte?

• jak nalézt dohodu v týmu ve zdánlivě protichůdných zájmech
• jak odborně a přitom komunikačně efektivně řídit projekt
• jak sladit názorovou diverzitu pro nalezení společného cíle
• jak zjistit o co jde druhé straně bez manipulace a domněnek
• jak vystupovat v TV a jak zvládnout rozhovory na kameru
• jak nemít trému při vystupování v médiích

 

Seminář je koncipován pro týmy, které již spolupracují, mají vzájemnou znalost výzev, se kterými se potýkají a potřebují posílit svou schopnost dosahovat shody v mnohdy vzájemně konfliktních prioritách.

 

Pro koho je seminář určený?

• kolektivy správních orgánů
• týmy vrcholového vedení společností
• strategické a projektové týmy

 

Máte na nás dotaz?
Napište nám na lucie.pruzinova@ciod.cz anebo volejte na +420 602 155 105