Czech Institute of Directors (CIoD) navazuje strategickou spolupráci se soukromou vzdělávací platformou Compliance Academy.

Prvním významným krokem této spolupráce bude partnerství CIoD na konferenci CA SUMMIT 2020, která se uskuteční 22. října 2020 v kongresovém centru CUBEX.

„Rozhodli jsme se stát se partnery konference CA SUMMIT, jelikož intenzivně vnímáme potřebu v české podnikatelské sféře aktivně diskutovat a propagovat moderní přístupy k řízení tuzemských společností, a věříme, že tato konference může být ideální platformou pro prezentaci našich aktivit a poslání. Konferencí nicméně naše spolupráce ani zdaleka nekončí a budeme s Compliance Academy dál spolupracovat při tvorbě zajímavých oborových materiálů a vzdělávacích programů“ uvedl k navázání spolupráce Prezident CIoD Kamil Čermák.

CIoD je organizací s více než 20letou historií, která dlouhodobě usiluje o propagaci a implementaci moderních světových standardů na poli správy a řízení společností (corporate governance) v České republice. Kromě vlastních vzdělávacích programů stojí CIoD za českým vydáním aktualizovaných metodických pokynů OECD pro správu a řízení státem vlastněných společností, a především za vytvořením Kodexu správy a řízení společností ČR.

„Věřím, že spolupráce s CIoD může aktivity Compliance Academy v mnohém obohatit. Neustále se snažíme hledat i produkovat zajímavý a inspirativní obsah k posílení povědomí české podnikatelské sféry o Compliance, řízení rizik nebo Governance, a právě v posledním z těchto odvětví může k našim snahám CIoD významně přispět svou odborností“ okomentoval počátek spolupráce spoluzakladatel Compliance Academy Michal Moroz.