Program Corporate Governance

Program Corporate Governance je vzdělávací program určený pro členy volených orgánů, zástupce nejvyššího managementu a všechny, kteří se o problematiku corporate governance zajímají. 
Díky Programu získáte aktuální informace o principech správy a řízení společností, ale i o dalších souvisejících oblastech a významně  si tak zvýšíte odbornou kvalifikaci pro řádný výkon funkce člena voleného orgánu a manažerských rolí. 

Odbornou garanci tohoto Programu zaštiťuje Vysoká škola ekonomická v Praze. 


Proč absolvovat Program Corporate Governance

 • Získáte znalost legislativních, finančních a vztahových norem, které jako člen voleného orgánu musíte znát;
 • Jednotlivé moduly vedou nejlepší lidé z praxe i akademické sféry;
 • Získáte praktické tipy: víme, co zkomplikuje nebo naopak zjednoduší život statutárních orgánů a o tyto informace se s Vámi podělíme;
 • Sdílíte zkušenosti s účastníky Programu z jiných společností;
 • Po úspěšném ukončení obdržíte certifikát.

Pro koho je Program vhodný

 • Pro členy volených orgánů a ty, kteří se do těchto orgánů chystají;
 • Pro členy nejvyššího managementu;
 • Pro všechny, kteří se o problematiku corporate governance zajímají;
 • Pro všechny, kteří řeší problematiku compliance, právní a finanční rizika a etiku ve společnosti.

Jak Program Corporate Governance probíhá

Program se skládá ze 4 modulů, které jsou dvoudenní (kromě IV. modulu). Jeden vzdělávací den znamená osm vyučovacích hodin s přestávkou na polední pauzu (od 9 do 12.30 hodin, pak od 13.30 do 17 hodin) a vždy se zabývá určitým tématem.

Vzdělávání probíhá v externích prostorech CIoD na území hlavního města Prahy. Doba plnění je maximálně 1 rok (12 po sobě jdoucích měsíců, nikoli kalendářní rok) od data zahájení vzdělávání.

Po absolvování všech modulů a vypracování Závěrečné práce obdrží účastník „Absolventský certifikát“, který je garantován Vysokou školou ekonomickou v Praze.
V případě, že se účastník nemůže pro pracovní záležitosti zúčastnit daného modulu ve svém termínu, je mu nabídnut náhradní termín.


Popis modulů a přednášející

I. Modul – Úvod do problematiky corporate governance

 • Základní principy corporate governance, modely řízení, agency problem a jeho řešení, historické konotace, vazba akcionář-valná hromada-správní orgán-management, hodnocení výkonu člena správního orgánu, compliance, cyber security. Modul je doplněn i praktickým cvičením – jednání dozorčí rady / představenstva.

II. Modul – Právo a jeho aspekty při práci člena voleného orgánu

 • Právo a jeho aspekty při práci člena voleného orgánu, trestní odpovědnost a pravomoci člena voleného orgánu, Zákon o obchodních korporacích, péče řádného hospodáře, koncernové řízení, nový Občanský zákoník.

III. Modul – Finanční desatero člena voleného orgánu

 • Finanční znalosti člena voleného orgánu, role externího a interního auditora ve společnosti, řízení rizik, daňová problematika.

IV. Modul – Softskills při správě a řízení společnosti

 • ESG reporting je mnohem víc než jen report, 12 úskalí digitální transformace, Digitalizace podnikové dokumentace (z pohledu právního), Neohlášené místní šetření ÚOHS ve věcech hospodářské soutěže.

Termíny

Termíny „Programu Corporate Governance“ pro rok 2022:

Modul Termín Téma
Modul I

22. a 23. září 2022

Úvod do problematiky Corporate Governance, základní principy a modely řízení
Modul II

20. a 21. října 2022

Právo a jeho aspekty při práci člena voleného orgánu
Modul III

10. a 11. listopadu 2022

Finanční desatero člena voleného orgánu
Modul IV 1. prosince 2022 Softskills při správě a řízení společnosti

Cena a podmínky programu

Cenu za Program Vám rádi sdělíme. Pro bližší informace nám prosím zavolejte na +420 602 155 105 anebo pište na lucie.pruzinova@ciod.cz

Storno podmínky

Účast na vzdělávacím programu je možno zrušit 4 týdny před zahájením, kdy nebude účtován žádný storno poplatek. V případě, že účast bude zrušena méně než 4 týdny před zahájením, bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny. Při zrušení účasti v době kratší než 2 týdny před zahájením bude účtován storno poplatek v plné výši kurzovného.


Reference 

Doporučení od účastníků Programu Corporate Governance naleznete zde


Přihláška  

Přihláška ke stažení


Absolventi Programu Corporate Governance 

Absolventi, kteří vzdělávacím Programem Corporate Governance prošli, jsou zaměstnanci společností:

Finanční skupina Česká spořitelna
O2 Czech Republic
Skupina ČEZ
I. certifikační autorita
Český Aeroholding
Zentiva Group
ŠKODA AUTO
AAA Auto
Finanční skupina Komerční banka
Veolia Transport Česká republika
Linde Gas
Hypoteční banka
ČSOB

Máte další dotazy? Napište nám na info@ciod.cz