Program Corporate Governance

Cílem programu je poskytnout účastníkům aktuální informace o principech správy a řízení společností, ale i o dalších souvisejících oblastech a významně tak zvýšit jejich odbornou kvalifikaci pro řádný výkon funkce člena správního orgánu a manažerských rolí. Odbornou garanci tohoto programu zaštiťuje Vysoká škola ekonomická v Praze. 

Účelem tohoto vzdělávacího programu je rovněž posílit znalost veškerých legislativních, finančních a vztahových norem, které výkonný manažer musí znát. Zároveň je to možnost sdílení zkušeností s ostatními účastníky programu z jiných firem.

Vzdělávací program je určen pro významné obchodní společnosti v různých oborech (zdravotnictví, developeři, ostatní průmyslové společnosti), banky, státem vlastněné společnosti a pod. Jmenovitě pro členy nejvyššího managementu, členy představenstva a dozorčí rady, kteří pracují v této nelehké roli a potřebují doplnit své znalosti z oblasti správy a řízení společnosti.

Popis modulů a přednášející


I. Modul Programu Corporate Governance

 • Základní principy corporate governance, modely řízení, agency problem a jeho řešení, historické konotace, vazba akcionář-valná hromada-správní orgán-management, hodnocení výkonu člena správního orgánu, praktické cvičení – jednání dozorčí rady / představenstva, compliance

  Garant programu: Ing. Vratislav Kulhánek
  (čestný prezident CIoD)
  Přednášející: Mgr. Jan Klouda (General Counsel, Vodafone ČR), Ing. Petr Fiman (viceprezident CIoD, EPCE), Ing. Radek Urban (ředitel samostatného odboru restrukturalizace, ČNB)


II. Modul Programu Corporate Governance

 • Právo a jeho aspekty při práci člena statutárního orgánu, trestní odpovědnost a pravomoci člena statutárního orgánu, Zákon o obchodních korporacích, nový Občanský zákoník, Ochrana hospodářské soutěže, problematika ochrany průmyslových práv, insolvence

  Garant programu: prof. Jan Dědič
  (advokátní kancelář KŠB)
  Přednášející: JUDr. Bc. Jan Lasák, Ph.D. LL.M. (advokát, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář s.r.o.), Mgr. Bc. Jan Spáčil (advokát – Attorney at Law, partner, Deloitte), JUDr. Michal Žižlavský (vedoucí equity partner, insolvenční správce, ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o. – insolvenční správci)


III. Modul Programu Corporate Governance

 • Finanční znalosti člena statutárního orgánu, role externího a interního auditora ve společnosti, řízení rizik, daňová problematika

  Garant programu:
  Doc. Ing. Ladislav Mejzlík (děkan Fakulty financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze)
  Přednášející: Ing. Jiří Pelák (odborný asistent, Katedra finančního účetnictví a auditingu, Vysoká škola ekonomická v Praze), Ing. Martina Štegová (partner, KPMG ČR), Mgr. Tomáš Pivoňka (prezident ČIIA, ředitel útvaru interní audit, ČEZ)


IV. Modul Programu Corporate Governance

 • Softskills při správě a řízení společnosti, krizová a mediální komunikace (styk s médii), etika ve společnosti, hodnocení výkonu člena statutárního orgánu.

  Garant programu: prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková (politoložka, profesorka Katedry politologie, Vysoká škola ekonomická v Praze)
  Přednášející: Ing. Pavel Šenych (zástupce ředitele odboru plynárenství a kapalných paliv, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), Petr Studenovský (hlavní mediální a komunikační konzultant).

Termíny

Nové termíny Programu Corporate Governance – PODZIM 2020

Modul Termín Téma
Modul I

1. – 2. října 2020

Úvod do problematiky corporate governance, základní principy a modely řízení
Modul II

22.  23. října 2020

Právo a jeho aspekty při práci člena správního orgánu
Modul III

12.  13. listopadu 2020

Finanční desatero člena správního orgánu
Modul IV

3. prosince 2020

Softskills při správě a řízení společnosti

 

Organizace Programu Corporate Governance

Program se skládá ze 4 modulů, které jsou dvoudenní. Jeden vzdělávací den znamená osm vyučovacích hodin s přestávkou na polední pauzu (od 9 do 12.30 hodin, pak od 13.30 do 17 hodin) a vždy se zabývá určitým tématem.

Vzdělávání probíhá v externích prostorech CIoD na území hlavního města Prahy. Doba plnění je maximálně 1 rok (12 po sobě jdoucích měsíců, nikoli kalendářní rok) od data zahájení vzdělávání.

Po absolvování všech modulů a vypracování Závěrečné práce obdrží účastník „Absolventský certifikát“. V případě, že se účastník nemůže pro pracovní záležitosti zúčastnit daného modulu ve svém termínu, je mu nabídnut náhradní termín.

Cena a podmínky programu

Cenu za program Vám rádi sdělíme. Pro bližší informace nám prosím zavolejte na +420 602 155 105 anebo pište na lucie.pruzinova@ciod.cz

Storno podmínky

Účast na vzdělávacím programu je možno zrušit 4 týdny před zahájením, kdy nebude účtován žádný storno poplatek. V případě, že účast bude zrušena méně než 4 týdny před zahájením, bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny. Při zrušení účasti v době kratší než 2 týdny před zahájením bude účtován storno poplatek v plné výši kurzovného.

Podmínky pro obdržení absolventského certifikátu

Celý program zahrnuje 4 dvoudenní moduly. Po absolvování všech modulů a odevzdání závěrečného aplikačního projektu na téma: „Moje zkušenost se zaváděním a dodržováním pravidel corporate governance ve společnosti, kde jsem statutárním orgánem“, obdrží účastník absolventský certifikát. Pro získání certifikátu je potřebná účast na všech modulech (tzn. 100% účast).

Reference 

Doporučení od účastníků Programu Corporate Governance naleznete zde

Přihláška  

Přihláška ke stažení

Absolventi Programu Corporate Governance 

Absolventi, kteří vzdělávacím Programem Corporate Governance prošli, jsou zaměstnanci společností:

Finanční skupina České Spořitelny
Skupina ČEZ
I. certifikační autorita
Český Aeroholding
Zentiva Group
ŠKODA AUTO
České dráhy
Ministerstvo financí ČR
Komerční banka
Veolia Transport Česká republika
Linde Gas
Hypoteční banka
ČSOB

 

Máte další dotazy? Napište nám na info@ciod.cz