Zveme Vás na dopolední on-line diskusi na téma Remote Leadership a odcizení v době pandemie, která se uskuteční ve čtvrtek 27. května 2021 od 10 do 11 hodin prostřednictvím MS Teams.

Jozef Papp, Managing Partner poradenské společnosti Stanton Chase: Executive Search & Leadership Consultants Praha,
Vám představí zajímavá zjištění z průzkumu o využívání home office. Dá Vám tipy na best practice postupy pro úspěšné zvládání nových situací, které členové představenstev a vrcholového managementu řeší.

O své osobní zkušenosti s řízením a rozhodováním na dálku se také podělí: 
 Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ
 Karolína Topolová, generální ředitelka AURES Holdings
 Vlasta Ryšávková, ředitelka lidských zdrojů Rompa Group

Registrujte se u Lucie Pruzinova na lucie.pruzinova@ciod.cz anebo volejte +420 602 155 105