číslo 4, 1. října 2018

Editorial

Vážení čtenáři a příznivci našeho Institutu,

tak dlouho jsme Vás napínali a slibovali avizovaný Kodex, až jsme se my i Vy dočkali. Byl to rok a půl intenzivní práce, schůzek, debat, diskusí, někdy i velmi emotivních. Rok a půl zvažování každého zákona, předpisu, směrnice i nacházení vhodných pojmů. Rok a půl hledání té správné formy, správných principů i akceptace různých doporučení. Přestože práce to byla nelehká, stále nás dopředu hnal společný zájem celého týmu.

Věříme, že se nám podařilo splnit naše předsevzetí – vytvořit „kuchařku“ všem, kteří jsou v roli majitele, akcionáře, manažera, člena správního orgánu či zástupce státní správy.

Je pár dnů před komunálními volbami a opět máme šanci rozhodnout o tom, kdo bude hospodařit s našimi penězi. Máme šanci rozhodnout o tom, kdo bude tím správným hospodářem a kam poputují naše společné peníze.

Věřme, že i tento Kodex přispěje k transparentnímu a efektivnímu hospodaření.

Monika Zahálková výkonná ředitelka Czech Institute of Directors

Na pořadu dne

 

Institut právě vydal Kodex správy a řízení společností ČR 2018

 

Právě jsme oficiálně pokřtili nový Kodex správy a řízení společností ČR 2018. Jeho slavnostní inaugurace proběhla 26. září 2018 v hotelu Mandarin Oriental Prague za účasti významných hostů českého byznysu a státní správy. Vznikl unikátní manuál pro správu a řízení společností, který je určen nejen pro firmy kótované na burze, ale i pro další společnosti veřejného zájmu, jako jsou banky nebo pojišťovny. Cílem manuálu je přinést praktické návody a doporučení všem, kteří ve správních orgánech pracují nebo se do nich chystají, anebo jsou vlastníky těchto společností a hledají optimální systém jejich správy a řízení. Kodex se zabývá u nás tolik exponovanými tématy, ke kterým patří fungování a obsazování dozorčích rad, odměňování, diverzita, ale i trestní zodpovědnost právnických osob a jiné.

Proč by se měly firmy ke Kodexu přihlásit:

 • Srozumitelně a jednoduše napsaný návod pro správu a řízení firmy
 • Je zasazen do českého legislativního prostředí
 • Respektuje evropské směrnice i bankovní regulace
 • Neomezuje, nereguluje – radí a doporučuje
 • Transparentně říká, co se smí a co se nesmí
 • Řeší klíčová témata, mezi která patří práce dozorčích rad, odměňování, diverzita
 • Dodržování je dobrovolné: princip „dodržuj nebo vysvětli“
 • Je určen především pro společnosti kótované na burze a společnosti veřejného zájmu, ale i pro menší, které se mohou inspirovat

Nový Kodex správy a řízení společností ČR 2018 vznikl v partnerství s poradenskou společností Deloitte a za pomoci mnoha významných institucí, ke kterým patří Komora auditorů, Česká národní banka, Burza cenných papírů Praha, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Hospodářská komora a Český institut interních auditorů. Touto cestou bychom chtěli všem zúčastněným ještě jednou poděkovat.

Česko jako jediná země s komplexním manuálem – Metodika práce správního orgánu

Kodex vychází z doporučení OECD, je zasazen do českého legislativního prostředí a respektuje evropské směrnice i bankovní regulace. Na příručku naváže díl druhý – tzv. Metodika práce správního orgánu, kterou představíme v příštím roce. Zaměří se tak i na firmy střední a rodinné a prakticky ukáže, jak firmu optimálně a efektivně řídit. Jednoduchými návody, radami a doporučeními pomůže nastavit funkční pravidla pro efektivní řízení firmy.

Kompletní znění dokumentu je ke stažení na stránkách Institutu v sekci Dokumenty nebo si o Kodex v tištěné podobě napište na info@ciod.cz a my vám ho rádi zašleme na požadovanou adresu.

Aktuálně  

Konference corporate governance

Velmi rádi jsme přijali pozvání Nejvyššího kontrolního úřadu na konferenci corporate governance, pořádanou 20. září 2018 v budově NKÚ společně s Českým institutem interních auditorů, Komorou auditorů ČR, Radou pro veřejný dohled nad auditem a Ministerstvem financí ČR. Výkonná ředitelka Monika Zahálková zde prezentovala právě vytvořený Kodex správy řízení a společností ČR 2018.

Akce byla zaměřena na problematiku corporate governance v českém prostředí pohledem externího a interního auditu, a proto svá odborná vystoupení prezentovali hlavně hosté z řad pořádajících společností: Ondřej Landa (náměstek ministryně financí ČR), Tomáš Pivoňka (prezident ČIIA), Jana Švenková (kontrolorka RVDA). Dále na konferenci vystoupil Petr Kříž (partner PwC) a velký ohlas mezi auditory měla přednáška Pavla Vyhnánka (místostarosta MČ Praha 7) o kontrole financování městské části z jeho pohledu radního

Monika Zahálková ve své prezentaci zdůraznila, že vznikem Kodexu začíná etapa implementace, ve které právě přítomní auditoři mohou pomoci uvést tento dokument do běžného života českých firem. Poděkovala všem členům pracovní komise i poradního sboru Kodexu, z nichž někteří byli na konferenci přítomni mezi hosty, a uvedla, že se těší na další setkávání s nimi při práci nad II. dílem Kodexu, tzv. Metodikou práce správních orgánů.

Vyhlášení soutěže Best Board & Best Board Member 2017

Institut členů správních orgánů pokračuje v dlouholeté tradici oceňování významných představitelů našich společností, kteří přispěli k rozvoji corporate governance v České republice.

Best Board je týmové ocenění a oceňuje mimořádnou práci kolektivního správního orgánu. Naopak Best Board Member je uznáním pro individuálního člena správního orgánu. Corporate Governance Star je udělován jednotlivci za mimořádný přínos v oblasti správy a řízení společností.

Tento rok proběhl již pátý ročník, jehož výsledky byly oficiálně vyhlášeny 26. září 2018 v rámci slavnostní inaugurace Kodexu správy a řízení společností ČR 2018 v hotelu Mandarin Oriental Prague.

O vítězích ve čtyřech vyhlášených kategoriích rozhodla odborná porota. Nositeli tohoto prestižního ocenění za rok 2017 se stali:
 • BEST BOARD – velké společnost: Letiště Praha, a.s./Český Aeroholding, a.s. Cenu převzal Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA, předseda představenstva
 • BEST BOARD – střední a rodinné firmy: společnost KAMA spol. s r.o. Cenu si převzala zakladatelka společnosti Mgr. Mahulena Pertlová se svojí dcerou Ing. Klárou Pertlovou
 • BEST BOARD MEMBER: Ing. Michal Štěpán, člen představenstva České dráhy, a.s.
 • CORPORATE GOVERNANCE STAR: Ing. Petr Novák, MBA, jednatel Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

Byznys brunch s advokátní firmou ZIZLAVSKY

Czech Institute of Directors ve spolupráci s advokátní firmou ZIZLAVSKY uspořádal 27. září 2018 byznys brunch na téma: Jak se chránit před manažerskými riziky a vyhnout se porušování povinností při správě cizího majetku. V panelové diskuzi vystoupili kromě advokáta a insolvenčního správce JUDr. Michala Žižlavského také soudce ústavního soudu JUDr. David Uhlíř a ředitelka CIoD Ing. Monika Zahálková.

Podzimní kolo Programu Corporate Governance právě začíná

Jako každý rok i letos jsme spustili podzimní kolo úspěšného vzdělávacího program kurzů pro stávající nebo budoucí členy představenstva, správní nebo dozorčí rady. Program Corporate Governance začíná 25. a 26. října. Ještě můžeme a rádi přivítáme další zájemce, přidejte se, nebudete litovat. Další termíny a témata jednotlivých modulů naleznete na našich internetových stránkách.

Připravujeme

Pracovní snídaně na téma: Trestní odpovědnost právnických osob

Dovolujeme si Vás pozvat na další z řady oblíbených pracovních snídaní, tentokrát na téma Trestní odpovědnost právnických osob, kterou Institut organizuje společně s poradenskou společností KPMG. Setkání se uskuteční v úterý 16. října 2018 od 8.30 hodin v prostorách hotelu Mandarin Oriental Prague.

Metodika práce správních orgánů – II. část Kodexu

Na nově vydaný Kodex správy a řízení společností ČR 2018 bude navazovat druhá část, na její tvorbě už se již intenzivně pracuje. Navazující dokument Metodika práce správních orgánů bude určen rovněž velkým společnostem, ale i středním a menším, které nejsou kotovány na burze, nejsou to společnosti veřejného zájmu ani nemusí dodržovat pravidla týkající se nových směrnic a předpisů.

Bude to soubor konkrétních a praktických doporučení a návodů, jak firmu spravovat a řídit. Tento dokument má ambici uvést konkrétní doporučení a pravidla nejen pro různě velké společnosti, ale i s různým předmětem podnikání a formou vlastnictví.

Hlavním partnerem je stejně jako u nového Kodexu poradenská společnost Deloitte. Předpokládáme, že v polovině příštího roku bude Metodika dokončena a představena veřejnosti.

Vedoucí projektu: Ing. Monika Zahálková, výkonná ředitelka CIoD

Autoři projektu:

 •  Mgr. Daniel Borsík, hlavní zpracovatel
 • JUDr. Bc. Klára Hurychová, Ph.D., odborná asistentka
 • Mgr. Bc. Jan Spáčil, LL.M., vedoucí partner a advokát Deloitte Legal
 • Ing. Petr Fiman, CSc., viceprezident Czech Institute of Directors
 • JUDr. Petr Čech, LL.M. odborný asistent, katedra obchodního práva, Právnická fakulta UK
 • doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, předseda legislativní rady vlády
 • JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. advokát, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

Jsme přesvědčeni, že tento profesionálně vysoce erudovaný tým připraví dokument, který se stane pilířem corporate governance v České republice tak, jako tomu bylo i v případě vlastního Kodexu správy a řízení společností v ČR 2018.

4 důvody proč se stát členem Czech Institute of Directors
 • Budete přednostně dostávat informace ze světa Corporate Governance
 • Dostanete pozvání na exkluzivní akce, pracovní snídaně či workshopy
 • Stanete se součástí skupiny odborníků správy a řízení společností
 • Budete se potkávat se členy správních orgánů, tj. se členy představenstev, dozorčích a správních rad a nejvyššího managementu významných firem
Chcete se dozvědět o členství více? Kontaktujte nás telefonicky na 602 155 105 anebo nám napište na adresu  lucie.pruzinova@ciod.cz