Dokumenty ke stažení

Připomínkové řízení k dokumentu Kodex správy a řízení společností ČR (2018)

Původní Kodex správy a řízení společností z roku 2004 (vydaný Komisí pro cenné papíry, jehož autorem byl nedávno zesnulý Tomáš Ježek), ke kterému se ještě dnes hlásí řada společností ve svých výročních zprávách, již zdaleka neodpovídá aktuálnímu stavu v české ekonomice, v legislativě a ani skutečné praxi. Czech Institute of Directors se proto rozhodl nahradit tento Kodex zcela novým dokumentem, který bude reflektovat aktuální stav a potřeby řádné správy a řízení společností.

Inspiraci jsme čerpali především v aktualizovaném dokumentu Země G20/OECD Principy správy a řízení společností, který v září 2016 vydalo OECD a jež Institut představil českému trhu již na počátku roku 2017. Dalším zdrojem informací jsou podobné národní Kodexy ostatních států v Evropě.

Základním principem vytvoření Kodexu je zvolení třístupňového pojetí celého dokumentu. Aby nedošlo k formálnímu přebírání Principů správy a řízení společností, byl zvolen netradiční přístup k novému dokumentu Kodexu. Jedná se o odstupňování jednotlivých kategorií pravidel a doporučení v rámci jednoho dokumentu ve smyslu:

A) stěžejní zásady založené na Principech OECD,

B) rozvedení zásad na hlavní pravidla, reflektující také specifika naší legislativy a doporučení EU,

C) detailní doporučení (metodika – guidelines), která podrobněji vysvětlí jednotlivá pravidla a poskytnou k nim konkrétní návody.

Práce na Kodexu začaly na jaře loňského roku. CIoD přizval ke spolupráci své dlouholeté partnery a sice: Deloitte, Český institut interních auditorů a JUDr. Petra Čecha z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Autory Kodexu jsou Daniel Borsík a Klára Hurychová z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Měli jste možnost se k právě vznikajícímu národnímu Kodexu vyjádřit, a to formou připomínek až do 16. března 2018. 
Dokument se nyní zpracovává do konečné podoby. Velmi děkujeme všem institucím a společnostem, které svými připomínkami a komentáři přispívají ke vzniku nového Kodexu.

Dokumenty převzaté od OECD 

KE STAŽENÍ: Metodické pokyny OECD pro správu a řízení státem vlastněných společností, CZ/EN

„Dokument v Česku vůbec poprvé ukazuje, jak efektivně a profesionálně řídit státem vlastněné společnosti. Měl by být návodem všem, kteří tvoří vlastnickou politiku, strategii či pokyny, jak státem vlastněné společnosti spravovat a řídit, a zároveň těm, kteří v složitých vlastnických strukturách takové firmy přímo řídí,“ říká Monika Zahálková, výkonná ředitelka neziskové společnosti Czech Institute of Directors.

„Dodržování principů je dobrovolné, ale apelujeme na stát, aby je od svých společností vyžadoval,“
 dodává Monika Zahálková. 

  • Metodické pokyny OECD pro správu a řízení státem vlastněných společností jsou souborem doporučení a návodů, jak efektivně a profesionálně řídit společnosti s plným či částečným vlastnictvím státu
  • Dokument vytvořila OECD v roce 2015 na základě poznatků, zkušeností a ověřených postupů mnoha členských států a společností, které poskytly svá data a informace
  • Česká verze se představila veřejnosti v říjnu 2017 s tím, že se jedná teprve o sedmou jazykovou mutaci na světě
  • Níže ke stažení v českém i anglickém jazyce

 

Napište si o dokument

KE STAŽENÍ: Země G20/OECD Principy správy a řízení společností, CZ/EN

„Dokument přehledným způsobem popisuje principy řízení a správy společností a má být nápomocný nejen ke zlepšení řízení těchto organizací ve vztahu k jejich vlastníkům a akcionářům, ale může také významně přispět ke kultivaci firemního prostředí u nás”, říká Monika Zahálková, výkonná ředitelka Czech Institute of Directors.

 

„Dokument řeší témata, která nejsou součástí zákonů, ale hýbou českou společností – jako je třeba tolik diskutované zveřejňování platů státních zaměstnanců, dodává Monika Zahálková. 

  • Dokument se zaměřuje na témata správy a řízení společností, která často nejsou definovaná zákonem
  • Primárně určený firmám kótovaných na burze a firmám společenského významu, ale i ostatní firmy v něm najdou inspiraci
  • Publikace OECD, kterou zaštiťuje Czech Institute of Directors
  • Níže ke stažení v českém i anglickém jazyce

 

 

Napište si o dokument