číslo 4, 11. října 2017

Editorial

                                                              

Vážení čtenáři, členové správních orgánů a příznivci Institutu členů správních orgánů,

po prázdninách jsme opět v plném pracovním procesu a je mi potěšením se s vámi podělit o mnoho novinek. Jak jste si asi již všimli, zvolili jsme nový formát, který si můžete pohodlně přečíst přímo z vašeho emailu a na našem webu. Věříme, že díky této nové digitální podobě, se vám pravidelný newsletter bude číst pohodlně – ať už ho budete číst z počítače v práci, anebo z mobilu či tabletu.

Velkou věcí, která se v poslední době udála, je pro nás inaugurace nového dokument OCED: Metodické pokyny OECD pro správu a řízení státem vlastněných společností, který jsme představili české veřejnosti a společně s kolegy z Corporate Governance Centra Deloitte ho slavnostně inaugurovali na pracovní snídani 4. října. Té se zúčastnilo mnoho významných osob i novinářů. Dokument má velké ambice. Tou největší je ukázat státem vlastněným firmám, jak takovou firmu při všech vlastnických složitostech efektivně a profesionálně řídit. Dodržování těchto principů je dobrovolné, ale my neustále bojujeme o to, aby stát od svých společností tyto principy vyžadoval a zároveň se choval jako odpovědný vlastník. Myslíme si, že je to standard pro vyspělé a civilizované západoevropské země.

Pokračujme také v tandemu našich školení a děláme maximum pro to, abychom vám pomohli na vaší profesionální cestě. V říjnu budeme mít tradiční a mezi vámi velmi oblíbený Komunikační seminář ve Špindlerově Mlýně a následně pokračujeme s naším úspěšným vzdělávacím programem – Programem Corporate Governance, jehož ambicí je udělat z vás experty na poli corporate governance. Nyní nově i s odbornou záštitou Vysoké školy ekonomické v Praze. Pokud byste si přáli do těchto kurzů ještě na poslední chvíli nasednout, je to možné. V Programu Corporate Governance máme dvě poslední místa s 50% slevou z původní ceny. Tak se nám ozvěte.

Přeji vám krásný podzim a těším na brzké setkání s vámi,

vaše Monika Zahálková
Výkonná ředitelka Czech Institute of Directors

Na pořadu dne

 

Jak vést státní firmy profesionálně

Business Breakfast – Czech Institute of Directors

Czech Institut of Directors ve spolupráci se společností Deloitte přináší nový dokument z dílny OECD: Metodické pokyny OECD pro správu státem vlastněných společností, ve kterých radí státu, jak své podniky spravovat a řídit.

Nyní český stát dostává soupis pravidel a doporučení pro efektivní a profesionální správu jím vlastněných firem. Metodické pokyny OECD pro správu a řízení státem vlastněných společností, v originálním názvu OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owner Enterprises, vydala OECD v roce 2015 a kromě češtiny jsou dostupné v 6 jazycích. Vznikaly na základě zkušeností a připomínek členských států organizace.

Czech Institute of Directors se společně s Deloitte problematice corporate governance věnují dlouhodobě. „Náš Institut přináší odborný pohled na pravidla efektivního a profesionálního řízení firem fungující v západoevropských zemích a současně poskytuje odbornou podporu při implementaci v České republice“ říká Monika Zahálková, výkonná ředitelka Czech Institute of Directors. Metodické pokyny navazují na dokument Země G20/OECD Principy správy a řízení společností, které CIoD představila v lednu tohoto roku pod záštitami tehdejšího ministra financí ČR Andreje Babiše, guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka a ředitele Burzy cenných papírů Praha Petra Koblice.

 „Je to poprvé, v novodobé historii České republiky, co se nám dostává do ruky dokument, který na různých pravidlech ukazuje, jak efektivně a profesionálně řídit státem vlastněné společnosti“, vysvětluje výkonná ředitelka CIoD Monika Zahálková. „Tento dokument je návod všem, kteří jsou buď v roli tvůrců vlastnických politik, strategií či návodů, jak státem vlastněné společnosti spravovat a řídit a zároveň těm, kteří v nelehkých vlastnických strukturách firmy exekutivně řídí a podílejí se na zvyšování hodnot těchto firem. Dodržování principů je sice dobrovolné, ale apelujeme na stát, aby je od svých společností vyžadoval a jednal s péčí řádného hospodáře.

„Počátkem tohoto roku se nám spolu s CIoD podařilo uvést do České republiky novou verzi Principů správy a řízení společností zemí G20/OECD jako nezpochybnitelný vzor a model na poli corporate governance. Principy tvoří základ doporučení v oblasti správy a řízení společností, který je pro státem vlastněné entity zásadním způsobem doplněn těmito Metodickými pokyny OECD, na které Principy odkazují. Jsme proto velmi rádi, že společně doplníme české znění nejnovějších světových standardů na poli corporate governance.“ dodává Jan Spáčil, vedoucí partner Deloitte Legal.

Tyto Metodické pokyny, jejichž první verze vznikla v roce 2005, byly zpracovány na základě téměř desetileté zkušenosti s její implementací a řady tematických a srovnávacích studií. Aktuální dokument poskytuje řadu osvědčených postupů týkajících se právního a regulačního rámce pro státní podniky, profesionalizace funkce vlastnictví státu a ujednání o podnikové správě státních podniků.

Primární pravidla Metodických pokynů OECD
  • Stát by měl nechat správní orgány státem vlastněných společností vykonávat své povinnosti a odpovědnosti a měl by respektovat jejich nezávislost. To vše pod podmínkou transparentního a odpovědného způsobu správy a řízení s vysokým stupněm profesionality a efektivity.
  • Zaměstnanci vlastnického subjektu nebo odborníci z jiných částí státní správy by měli být voleni do správních orgánů státem vlastněných společností pouze tehdy, pokud splňují úroveň kvalifikace požadovanou pro všechny členy správního orgánu a pokud nepůsobí jako prostředníci pro politické ovlivňování, které přesahuje vlastnickou funkci.


V dokumentu jsou dále podrobně popsány otázky související např. s úlohou státu jako vlastníka, vztahy se zainteresovanými stranami, či povinnosti správních orgánů státních podniků apod.

Slavnostní inaugurace Metodických pokynů OECD pro státem vlastněné společnosti se uskutečnila 4. října 2017 v rámci pracovní snídaně s názvem „Je stát jako vlastník významných firem tím správným hospodářem?“. Součástí inaugurace publikace byla i diskuse s ministry vlády ČR a vrcholnými manažery státem vlastněných společností.

Do diskuze s novináři se zapojili tito hosté:

 • ministr dopravy Ing. Dan Ťok 

 • náměstek ministra financí Mgr. Ondřej Landa 

 • ministr průmyslu a obchodu Ing. Jiří Havlíček, MBA 

 • generální ředitel Českých drah, a.s. Pavel Krtek, M.Sc. 

 • místopředseda představenstva ČEZ, a.s. Ing. Martin Novák, MBA


Českou i anglickou verzi dokumentu si můžete pohodlně stáhnout z našich webových stránek. A pokud byste měli zájem o českou tištěnou verzi, jednoduše si o ni napište. Pošleme vám ji poštou. 

Aktuálně/Připravujeme


Komunikační seminář

Praktický seminář, který učí, jak správně komunikovat s médii, vystupovat v televizi, zvládat krizovou komunikaci, vést a vystupovat na konferenci anebo jak řídit interní jednání se uskuteční již tradičně v Hotelu Savoy ve Špindlerově Mlýně v termínu 12. a 13. 10. 2017. Stejně jako v minulých letech seminář vedou renomovaní odborníci z praxe, jako je moderátorka České televize Daniela Písařovicová a Petr Studenovský, odborník na veškeré druhy komunikace. S problematikou vedení manažerských porad nás seznámí Vratislav Kulhánek, dlouholetý předseda představenstva a dozorčí rady ŠKODA AUTO.


Program Corporate Governance

Letos na podzim začíná v hotelu Mandarin Oriental Prague další ročník úspěšného vzdělávacího Programu Corporate Governance. Cílem Programu, jehož první modul startuje již 19. října 2017, je poskytnout účastníkům aktuální informace o principech správy a řízení společností, ale i o dalších souvisejících oblastech, a významně tak zvýšit jejich odbornou kvalifikaci pro řádný výkon funkce člena správního orgánu a manažerských rolí. Dlouhá řada absolventů, kteří v praxi úspěšně implementují znalosti nabyté v uplynulých ročnících Programu, potvrzují CIoDu důležitost tohoto vzdělávacího Programu.

LAST CHANCE: Poslední dvě volná místa s 50% slevou 

Pokud se zajímáte o naši vzdělávací akademii, máme pro vás dobrou zprávu. Přestože první modul začíná už 19. října 2017, máme stále k dispozici dvě volná místa s 50% slevou. Vzdělávací Program Corporate Governance bude probíhat celkem čtyřikrát s tím, že každý měsíc absolvujete vždy jeden modul (říjen 2017 – leden 2018). Pokud chcete být experty na corporate governance problematiku, sdílet zkušenosti s dalšími účastníky programu a zařadit se mezi absolventy ze společností jako Česká spořitelna, ŠKODA AUTO, ČEZ či Český aeroholding, ozvěte se nám. Harmonogram jednotlivých modulů najdete na našem webu. Cenu, stejně tak detaily ke studiu, vám rádi sdělíme telefonicky +420 602 155 105 či e-mailem.

Pracovní snídaně – Auditní reforma a její dopad na správní orgány

CIoD ve spolupráci se společností KPMG Česká republika, s.r.o. a partnerem Českým institutem interních auditorů pořádá 24. října 2017 v hotelu Mandarin Oriental Prague pracovní snídani s tématem: „Auditní reforma EU a její dopad na správní orgány.“

Program snídaně:
• Implementace nařízení a směrnice EU o externím auditu
• Pravidla pro povinnou komunikaci auditovaných firem směrem k dohledovým orgánům
• Novinky ve zprávách auditora

V hlavním diskusním panelu vystoupí Karel Charvát, partner KPMG Česká republika, s.r.o., Pavel Racocha, prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem, Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra, Ministerstvo financí ČR a Tomáš Pivoňka, prezident Českého institutu interního auditu. Setkání moderuje Monika Zahálková, výkonná ředitelka CIoD.

Vyhodnocení soutěže Best Board a Best Board Member

Institut členů správních orgánů pokračuje v tradici oceňování významných představitelů našich společností, kteří přispěli k rozvoji corporate governance v České republice.

Tato cena je určena:
• kolektivnímu správnímu orgánu – BEST BOARD
• individuálnímu členu správního orgánu – BEST BOARD MEMBER

Odborná komise CIoD v září 2017 rozhodla o vítězích již 4. ročníku soutěže BEST BOARD a BEST BOARD MEMBER 2016. V jednotlivých vyhlášených kategoriích se nositeli tohoto prestižního ocenění stali:

 • BEST BOARD – společnost nad 3000 zaměstnanců:  představenstvo České spořitelny, a.s. Cenu převzal Wolfgang Schopf, místopředseda představenstva České spořitelny, a.s.
 • BEST BOARD – střední a rodinné firmy: METALKOV spol. s r.o. Cenu si převzal Evžen Reitschläger jr., jednatel společnosti.
 • BEST BOARD MEMBER – Pavel Krtek, M.Sc., předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a.s.
 • CORPORATE GOVERNANCE STAR – Ing. Jan Sadil, Ph.D., člen představenstva ČSOB, a.s.

Slavnostní vyhlášení vítězů ankety se uskutečnilo v rámci pracovní snídaně s názvem „Je stát jako vlastník významných firem tím správným hospodářem?“ dne 4. října 2017 v hotelu Mandarin Oriental Prague za účasti členů Institutu a významných zástupců podnikatelské sféry i státní správy.

 • Budete přednostně dostávat informace ze světa coporate governance
 • Dostanete pozvání na exkluzivní akce, pracovní snídaně či workshopy
 • Budeme váš rovnocenný partner pro konzultaci otázek
 • Získáte vstupenku do exkluzivního klubu
 • Budete se potkávat se členy správních orgánů, tj. se členy představenstev, dozorčích a správních rad a nejvyššího managementu

 

Chcete se dozvědět o členství více?
Kontaktujte nás telefonicky na +420 602 155 105 anebo nám napište na
lucie.pruzinova@ciod.cz

Chcete dostávat aktuální zprávy z Czech Institute of Directors?

Přihlášením se k odběru souhlasíte se zasílám obchodních sdělení.

Přihlaste se k odběru