číslo 3, 28. června 2018

Editorial 

Vážení čtenáři, členové správních orgánů a příznivci Institutu členů správních orgánů,

dovolte mi, abych Vám ještě před prázdninami představila předletní vydání Corporate Journal News. Tentokrát je tak trochu speciální. Přinášíme v něm totiž rozhovor, ve kterém se zamýšlím nad stavem corporate governance u nás. Nastolovat standardy, které nejsou postavené na zákonech, ale jsou jakýmsi úzusem, praxí, normou, to je princip corporate governance. Bohužel stále často od Vás slýchávám, že zákonů či různých pravidel či restrikcí je hodně a vy víte, co dělat nesmíte, ale nejste si vůbec jistí tím, co dělat smíte. Věřím, že díky nadcházejícímu času dovolených a prázdnin si najdete chvilku na přečtení rozhovoru. Protože právě v něm se vyjadřuji k tomu, jak z této „nejistoty“ ven.

Ráda bych Vás upozornila také na naši soutěž Best Board & Best Board Member. Až do 20. srpna 2018 nám můžete zasílat nominace pro nejlepší správní orgán a člena správního orgánu. Pojďte do toho a nominujte své „topky“. Cena je prestižní a v minulosti ji získal třeba Jiří Kunert z UniCredit Bank anebo představenstvo České spořitelny.  

Institut nezahálí ani o prázdninách. Pracujeme na Kodexu správy a řízení společností ČR, který píšeme pro různé typy společností a šijeme na míru českému trhu. Právě finišuje a slavnostně Vám ho představíme po prázdninách. Od Kodexu si mnohé slibujeme. Věříme, že Vám v praxi pomůže. O něm ale více až v září.  

A abych nezapomněla – na podzim startují i naše stálice. Tedy projekty, které jsou u Vás oblíbené – Program Corporate Governance a Komunikační seminář. Do obou se můžete ještě přihlásit.  

Přeji vám krásné léto,  

Monika Zahálková

výkonná ředitelka Czech Institute of Directors

Na pořadu dne 

Rozhovor s Monikou Zahálkovou

 

U příležitosti 20. výročí založení Institutu jsme připravili rozhovor s výkonnou ředitelkou Monikou Zahálkovou, která Institut vede téměř po celou dobu jeho existence.

Institut tento rok v červnu slaví 20 let své existence, řekněte nám, na co jste nejvíc hrdá? 

Je neuvěřitelné, že jsou to již dvě dekády. Podle oficiálního zápisu do registru na Ministerstvu vnitra ČR byl Institut členů správních orgánů založen 11. června 1998. Po vzoru britského Institute of Directors ho založilo pět osvícených manažerů, kteří dobře věděli, že nám tu chybí manažerské znalosti a zkušenosti. Takže původní myšlenkou bylo vzdělávání a výměna zkušeností, zejména v oblasti správy a řízení větších společností. Ve Velké Británii je Institut veleváženým a uznávaným spolkem, jehož členem být není vůbec jednoduché. Byl založen již v roce 1903, má podporu samotné královny a na desítky tisíc členů. 

Jsem pyšná na náš vzdělávací Program Corporate Governance, který je na českém trhu zcela ojedinělý, úzce zaměřený na členy správních orgánů, a dokonce byl inspirací pro jiné evropské instituty. Program je certifikovaný a uznávaný odbornými entitami. Mám radost, že odbornou záštitu poskytuje i VŠE, toho si moc vážíme. 

 

Co se v Česku na poli správy a řízení českých společností moc nedaří? V čem nejvíce pokulháváme za světem?

Jak jsem se již zmínila, „díky“ čtyřiceti letům neúspěšného budování socialismu tady chyběla celá generace manažerů a ti, kteří nyní v zásadě končí svoji profesní kariéru, se vše učili za běhu. A to většinou způsobem pokus/omyl. I já promovala v roce 1988 a pamatuji si, že jsme neměli moc potuchy o tom, jak se firma skutečně řídí, jak kontroluje a jak spravuje. Dnes je to jiné, vyrostla generace, která se již měla od koho učit, měli možnosti skvělého vzdělání a díky komunikačním technologiím si vše zjistí a naučí velmi rychle. Jiná otázka je naše česká povaha, ale to je jiný příběh.

Co se v Česku nedaří je větší pozornost státu, regulátora a jiných podpůrných entit věnovat kvalitě správy a řízení firem větší pozornost. Nezájem o skutečně řádnou správu státem vlastněných společností je až alarmující a doplácí na to celá naše společnost.

Chování státu, respektive jeho zástupců ve státem vlastněných firmách je kapitola sama o sobě. Na pozicích výkonných manažerů v představenstvech jsou již leckde velmi schopní lidé, ale personální obsazení dozorčích rad je stále žalostné. Neznalost a nekompetence je bohužel nejtypičtější vlastnost. Firma, kterou řídí přes dozorčí radu čtyři různá ministerstva leckdy s absolutně rozdílnými cíli, nemůže dobře fungovat. Stát jako řádný hospodář je dlouhodobě naprosto neefektivní. 

Je nějaká oblast corporate governance, kterou jsme si v Česku pojali tak nějak po svém? 

To je moc hezká otázka, myslíte tak nějak po česku? Já vidím, že celá ta diskuse okolo státních firem, jak je řídit, jak je kontrolovat a jak do jejich orgánů dosazovat kompetentní lidi je už úplně směšná. Zcela bezostyšně rozdělujeme pozice ve státních firmách podle politického klíče nikoli podle odbornosti. Klesli jsme tak hluboko, že při sestavování vlády licitují komunisté o místa právě ve správních orgánech státem vlastněných firem. To je úplně směšné a co já vím, v jiných zemích okolo nás to takhle nefunguje. 

Které české společnosti se Vám vybaví jako vzor good governance a proč?

Obecně dobrou governance mají banky a vůbec finanční sektor, už z toho důvodu, že po krizi 2008 byly doslova zavaleny regulacemi a přísnými opatřeními včetně pravidel corporate governance. Tyto instituce mají i nařízeno každoročně absolvovat evaluaci správních orgánů, a to je velmi zdravý proces. To se bohužel v jiných firmách moc nedělá.

Líbí se mi rodinné firmy, je nesmírně zajímavé pozorovat ten současný generační přenos. Znám mnoho zakladatelů, znám i jejich děti a je mi líto, jak tahle země podstatu takových firem podceňuje. Věřím ale, že jejich doba ještě přijde, protože tyto firmy tvoří skutečnou páteř národního ekonomického bohatství.

Na co si ohledně corporate governance stěžují samotní manažeři? Co je trápí? 

Tak teď momentálně by Vám asi všichni řekli, že jim chybí lidé, ale pokud máte na mysli právě problematiku corporate governance, je to různé. Někde je to právě až hysterická regulace, někde nesmyslné směrnice EU, zbytečné zákony, pomalá práce soudů, nejistý výklad práva, likvidační chování finanční správy a mohla bych pokračovat. Obecně bych přivítala větší podporu podnikání ze strany státu. Ještě pořád náš daňový a sociální systém celou podnikatelskou sféru diskriminuje. 

CIOD právě pracuje na aktualizaci českého Kodexu správy a řízení společností, co nám o něm prozradíte? 

Dlouhodobě jsme viděli, že původní Kodex z roku 2004 je již nevyhovující. Nejjednodušší cesta z hlediska pracnosti by byla aktualizace Kodexu. My zvolili tu cestu nejtěžší a píšeme nejen Kodex zcela nový, ale ještě spojený s Metodikou, určený co nejširšímu okruhu společností v ČR. Standardně se Kodexy píší pro společnosti fungující na kapitálovém trhu, a to by v případě České republiky bylo hodně málo. Nechtěli jsme vytvořit další regulaci, ale spíše návod a soubor doporučení, jak firmu efektivně spravovat a řídit. 

Text dokumentu je již v podstatě hotov, publikaci chceme slavnostně uvést na český trh v září 2018. Práce na třetí vrstvě Kodexu, tzv. Metodice, budou pokračovat ještě příští rok. Přejme si, aby nový Kodex byl natolik praktickou příručkou, která nebude chybět na žádném pracovním stole manažera. 

Pozn. Celý rozhovor je k dispozici v časopisu Auditor 6/2018.

Aktuálně  

 

XVII. Řádný sněm CIoD

 

Dne 7. června 2018 se v hotelu Mandarin Oriental Prague uskutečnil XVII. Řádný sněm Institutu členů správních orgánů. Ekvivalent valné hromady hodnotil uplynulý rok, bilancoval činnost Institutu a dával nové cíle pro rok následující. Přítomným byly předloženy zprávy o činnosti a o hospodaření za rok 2017. Předseda kontrolní komise Martin Smekal předložil zprávu kontrolní komise. Výkonná ředitelka Monika Zahálková představila plán práce a rozpočet Institutu na rok 2018. Sněm všechny prezentované dokumenty schválil.

V příštím roce budeme pokračovat s novým projektem Assessment Corporate Governance, v úspěšných projektech, jako jsou např. tematické pracovní snídaně, vzdělávací program, komunikační semináře atd. Stejně tak se můžete těšit na další ročník soutěže Best Board. O všech aktivitách budeme i nadále informovat prostřednictvím Corporate Journal News, který má za sebou již 12 ročníků. Mezi hlavní cíle na následující rok můžeme zařadit zmiňovanou Metodiku Kodexu.

Připravujeme

 

Nominujte svého kandidáta do soutěže Best Board & Best Board Member

 

Právě jsme spustili další, již šestý, ročník soutěže Best Board & Best Board Member. Nominovat svého kandidáta můžete až do 20. srpna 2018. Odborná porota vybere během měsíce září vítěze celkem ve 3 kategoriích: 

a) Best Board: kolektiv správního orgánu 
b) Best Board Member: individuální člen správního orgánu
c) Corporate Governance Star: jednotlivec, který se významně zasadil o prosazování zásad řádné správy a řízení společnosti
 
Prestižními cenami Best Board & Best Board Member chceme ocenit práci těch členů statutárních orgánů u nás, kterým se podařilo dosáhnout mimořádného přínosu v tomto oboru. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 26. září 2018.

Věříme, že letošní laureáti navážou na vítěze z předchozích let, mezi kterými jsou taková jména, jako je Jiří Kunert z UniCredit Bank nebo představenstvo pojišťovny Kooperativa či České spořitelny, a.s. 

Podzimní termíny Programu Corporate Governance 

 

První týden v říjnu začíná v hotelu Mandarin Oriental Prague další ročník úspěšného vzdělávacího Programu Corporate Governance. Účelem programu je posílit znalost veškerých legislativních, finančních a vztahových norem, které výkonný manažer nebo člen správního orgánu musí znát. Výrazným benefitem programu je možnost sdílení zkušeností s ostatními účastníky programu z jiných firem. Vzdělávací Program je určen pro členy nejvyššího managementu, členy představenstva a dozorčí rady, kteří pracují v této nelehké roli a potřebují doplnit své znalosti z oblasti správy a řízení společnosti. Harmonogram jednotlivých modulů najdete na našich stránkách. Podrobnější informace ke studiu (včetně cenové nabídky), vám rádi sdělíme telefonicky +420 602 155 105 či e-mailem.

 

Komunikační seminář – podzim 2018
Oblíbený komunikační seminář pořádáme ve dnech 13. – 14. září 2018 opět v srdci Krkonoš v Hotelu SAVOY ve Špindlerově Mlýně. Jeho cílem je poskytnout účastníkům jasný návod, jak správně komunikovat s médii, jak vystupovat v televizi, jak zvládat krizovou komunikaci a také jak vést a vystupovat na konferencích. Nedílnou součástí semináře jsou praktická cvičení a zvyšování vlastních komunikačních dovedností účastníků.
Seminář jsme sestavili na základě ohlasů účastníků vzdělávacího Programu Corporate Governance a poptávky věnovat se tomuto tématu více do hloubky. Seminář vede bývalý šéfredaktor ekonomického zpravodajství České televize, Petr Studenovský a Daniela Písařovicová, moderátorka České televize. Podrobnosti ohledně programu a ceny komunikačního semináře Vám rádi sdělíme na telefonním čísle  +420 602 155 105 anebo pište na lucie.pruzinova@ciod.cz.

4 důvody proč se stát členem Czech Institute of Directors

  • Budete přednostně dostávat informace ze světa Coporate Governance
  • Dostanete pozvání na exkluzivní akce, pracovní snídaně či workshopy
  • Stanete se součástí skupiny odborníků správy a řízení společností
  • Budete se potkávat se členy správních orgánů, tj. se členy představenstev, dozorčích a správních rad a nejvyššího managementu významných firem
Chcete se dozvědět o členství více?
Kontaktujte nás telefonicky na 602 155 105 
anebo nám napište na lucie.pruzinova@ciod.cz