Víme, co se nesmí. Ale víme, co se smí? Aneb k čemu je dobé znát pravidla corporate governance

Ještě stále, i po 20 letech fungování našeho Institutu, potkávám manažery, kteří o problematice corporate governance nic neví a vlastně ani netuší, co je obsahem tohoto pojmu. Na druhou stranu potkávám spoustu jiných manažerů, kteří mi kladou stále stejnou otázku. Ví, co nesmí a kde hrozí rizika, ale netuší, co je ta správná „best practice“. A popravdě řečeno, ani vědět nemohou. Zatím u nás existuje jen málo literatury a dostupných informací, které by se této problematiky týkaly.

Nový Kodex: doporučení, která fungují 
I proto se Institut pustil do nelehké práce taková pravidla setřídit a sepsat doporučení, která jsou ověřená, podložená praxí a zaručeně fungují. Mám na mysli připravovanou třetí část našeho Kodexu správy a řízení společností ČR (2018) tzv. „Metodiku“.

Je to soubor všech konkrétních a praktických doporučení, která pomohou buď stávajícím, či budoucím členům správních (volených) orgánů zvládnout svoji roli v představenstvu, dozorčí či správní radě. Důvodem sepsání těchto pravidel je přinést na trh jednoduchá a funkční pravidla, o která se může opřít nejen manažer, ale i akcionář či naopak stát.

Chtěli jsme se odklonit od formálních a velmi obecných doporučení a naopak okomentovat, co praxe jasně prokázala jako efektivní správu a řízení firem. Nový Kodex máme v plánu představit v průběhu září tohoto roku. Aktuálně jej finalizujeme a doplňujeme o cenné poznámky, které jsme získali od mnoha z vás.

Nový projekt: Assessment Corporate Governance
Na základě tohoto faktu proto Institut vytvořil projekt, který byl nazván „Assessment Corporate Governance“. Chceme se podívat firmám na jejich správu i řízení z pohledu právě doporučených a praxí ověřených pravidel a pomoci nalézt optimální řešení na základě uvedené „Metodiky“. Vše z úhlu funkční praxe.

Chceme ochránit nejen manažery, ale i akcionáře 
Nechceme být tím subjektem, který chodí a ukazuje na nedodržování pravidel corporate governance. Na to, co je špatně a co nefunguje. Chceme být těmi, kteří pomáhají společnostem najít možná slabá místa, ocenit jejich způsob řešení a vytvořit určitou certifikaci pro společnosti, které pochopili, že dodržování určitých pravidel „best practice“ je ochrana nejen pro manažery, ale i pro samotné akcionáře.

Zajímají-li vás detaily k našemu novému projektu, dejte mi prosím vědět. Ráda se s vámi podělím o podrobnosti.