Dne 20.04.2022 proběhlo slavnostní vyhlášení ankety Zákon roku 2021, kterou již několik let organizuje poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář. Nominační rada vybrala 5 počinů, o kterých hlasovaly stovky podnikatelů na webových stránkách Zákona roku. 

S drtivou převahou vyhrál nový stavební zákon (67,5 % hlasujících). Na druhém místě se pak umístila část novely exekučního řádu, která umožnila dlužníkům využít Milostivého léta a v tříměsíčním období uhradit vůči státu své dluhy bez úroků z prodlení a jiného příslušenství (14,3 % hlasujících) a na třetím místě skončila část novely zákona o soudech a soudcích, Předvídatelnost práva – zveřejňování rozsudků nižších soudů, kdy anonymizovaná rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů budou nově zveřejňována ve veřejně přístupné online databázi (12,2 % hlasujících).

Na novém stavebním zákoně podnikatelská veřejnost oceňuje, že dojde ke zjednodušení a zkrácení stavebního řízení, ať už principem „jednoho razítka“, plnou digitalizací, nebo tím, že pro úředníky bude zavedena povinná 30denní lhůta, ve které musejí rozhodnout. Stavební zákon umožňuje, aby se o stavební povolení žádalo elektronicky z pohodlí domova

CIoD je hrdým partnerem ankety již 13 let a jsme rádi, že můžeme i nadále přispívat ke komunikaci hlasu podnikatelů vůči veřejným institucím, které jejich podnikání vymezují legislativní rámec. CIoD v nominační radě Zákona roku reprezentuje Irena Trunečková, členka kontrolní komise CIoD. 

Tisková zpráva