Reference

Jsme potěšeni, když nás účastníci vzdělávacích programů a seminářů pochválí, doporučí, případně navrhnou, co můžeme na akcích zlepšit. Vybrané reference velmi rádi zveřejňujeme.

Program Corporate Governance jsem absolvoval v průběhu roku 2017 a můžu ho doporučit z následujících důvodů. Teoretické znalosti, rozdělené do 4 modulů, jsem ihned začal využívat v praxi. Potkal jsem řadu velmi zajímavých a inspirativních osobností nejen mezi přednášejícími, ale i mezi „studenty“. Měli jsme výbornou partu lidí, kteří na sobě chtěli pracovat. V neposlední řadě musím zmínit nádherné prostory hotelu Mandarin Oriental Prague, ve kterém školení probíhalo a kde o nás bylo postaráno od A do Z jak ze strany personálu hotelu, tak i představitelů CIoD.

Tomáš Pektor, účastník Programu Corporate Governance 2017

ČEZ, a.s.

Program Corporate Governance považuji za náročný, avšak v mnoha ohledech velmi přínosný. Pozitivně hodnotím zejména propojení teorie s praktickými ukázkami a také aktivní zapojení všech účastníků do diskusí, které byly věcné a smysluplné. Samotný skvělý dojem z obsahu celého programu ještě umocnilo atraktivní prostředí hotelu Mandarin Oriental a bezchybná organizace. Program Corporate Governance mohu jen doporučit, a to jak samotným členům správních orgánů, tak všem, kteří v oblasti corporate governance pracují.

Irena Boušová, účastnice Programu Corporate Governance 2017

Česká spořitelna, a.s.

Nevím, jakým jiným slovem shrnout Program Corporate Governance než slovem „fajn“. Pro každého stávajícího či budoucího člena představenstva či dozorčí rady je to skvělá příležitost, jak se velmi zábavnou formou dozvědět o důležitých konsekvencích z právní, compliance, finanční, daňové a dalších na přednes ne úplně snadných perspektivách. Program mě většinu doby opravdu bavil a zároveň posunul ve vnímání jaké povinnosti a rizika se s mou účastí ve statutárních orgánech pojí. Mohu všem jen doporučit.

Filip Zeman, účastník Programu Corporate Governance 2016

Česká spořitelna, a.s.

Účast na vzdělávacím Programu Corporate Governance je náročná. Je to však objektivní nutnost, vzhledem k rozložení programu, nutné přípravě a soustředění se, včetně zpracování zadávaných témat a vypracování závěrečné práce. Ve výsledku je absolvování Programu výrazným přínosem, a to jak po profesní stránce, zvýšení znalostí a jistoty v odbornosti, ale i pro úroveň chování a vystupování na půdě správního orgánu (a i mimo).

  • Obsah přednášek a cvičení je velice vhodně volen pro praxi ve správních orgánech společností
  • Více jak 90% přednášejících je v nadstandardně výtečné kvalitě
  • Hodnocení, která probíhají v rámci programu, jsou objektivně kritická a nejsou ničemu externě poplatná
  • Péče o kurz ze strany organizátorů je výtečná včetně individuálního přístupu k řešení možných problémů, které po dobu trvání programu mohou nastat (a samozřejmě nastávají) jak na straně přednášejících, tak na straně vzdělávaných účastníků. Jedná se i o zařazování aktuálních novinek do vzdělávání (např. z právní oblasti, komunikační apod.)

Vzdělávací Program Corporate Governance, kterého jsem měl možnost se zúčastnit, je vysoce přínosný a vede ke zvyšování kultury práce správních orgánů ve společnostech. Je pak jen na každém konkrétním účastníku, aby využil tyto nabyté, kvalitní a praxí ověřené poznatky pro svůj výkon funkce v orgánu společnosti, kam byl zvolen.

Petr Minařík, účastník Programu Corporate Governance 2012

Letiště Praha, a.s.