Neohýbejme se a nepřivlastňujme si pravidla, která jsou nám podsouvána

Jedny volby za námi, druhé před námi. Nečekané výsledky, přebírání moci i nové elementy v povolebním vyjednávání. Týmy politických stran pracují na plné obrátky a experti na správní právo mají hlavy zavařené. Je to obrázek nové doby nebo jen zákonitý vývoj nálady voličů? Nedokáži odhadnout, ale signál něco změnit, něco už dělat jinak, a hlavně eliminovat to staré, troufnu si říci zprofanované a kontaminované zvláštními morálními pravidly, to jednoznačně je. Na druhou stranu, nikdo nezaručí, že to nové bude lepší. A co s tím jako já, občan s volebním právem, ale žijící v demokratických pravidlech, kde se menšina musí podřídit většině, mám dělat?

S pesimismem, hraničícím až se smutkem, pozoruji vývoj před prezidentskými volbami. Už nelze říci, že není z čeho vybírat, už nelze říci, že ze dvou ne příliš ideálních kandidátů zvolme toho méně špatného. V úžasu pozoruji, kolik nadšení a respektu může vzbuzovat člověk, který prokazatelně o morálce nic neví, ostudným chováním je pověstný, a přesto je určitou, bohužel stále ještě dost velkou společenskou skupinou, adorován. Nechci si připustit, že jeho chování je naší normou, že jeho vystupování, hodnoty a názory jsou něco, v čem se ztotožňuje většina tohoto národa. Již nyní se děsím výsledku. Cožpak vlastní sebekritičnost nefunguje, cožpak není více než jasné, že minimálně ze zdravotních důvodů nejsem schopen obstát v této roli?

Jak všechny tyto mé názory souvisí s problematikou správy a řízení společností?

Jednoduše. Ani ten největší odborník, manažersky zdatný člověk, znalec financí, práva a všeho co s tím souvisí, pokud nemá v pořádku vlastní morálku, nemůže přivést firmu k rozkvětu. Jsem o tom přesvědčená jako si byl Galileo Galilei jistý, že Země se točí.

Často v našich vzdělávacích programech používáme citát: „Ryba smrdí od hlavy”. Pokud ten, kdo stojí v čele firmy, nemá vlastní integritu, nechce správné věci dělat správně, nemá šanci přivést svoji firmu k dlouhodobé prosperitě. A o tom to vlastně celé je.

Pojďme na to pamatovat v nadcházející týdny a vlastně i ve svém profesním životě. Neohýbejme se a nepřivlastňujme si pravidla, která jsou nám podsouvána.