Konference Corporate Governance

17. července 2018

Český institut interních auditorů, Komora auditorů ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad a Rada pro veřejný dohled nad auditem společně s Institutem členů správních orgánů připravily společnou konferenci zaměřenou na problematiku Corporate Governance v českém prostředípohledem externího a interního auditu.

 

termín: 20. září 2018

čas: od 9.00 do 13.00 hodin

místo konání: Nejvyšší kontrolní úřad, Jankovcova 2, Praha 7

 

Na konferenci, budete mít mimořádnou příležitost se přednostně seznámit s publikací Kodex správy a řízení společností ČR (2018), kterou vydává Institut členů správních orgánů. Kodex je zcela novým dokumentem, který reflektuje aktuální stav a potřeby řádné správy a řízení společností a nahrazuje Kodex vydaný v roce 2004, který již nevyhovuje dnešním potřebám společností.

 

Program:

Konference bude zahájena v 9 hodin, úvodního slova se postupně ujmou:

Miroslav Kala (prezident NKÚ)
Onřej Landa (náměstek ministryně financí ČR)
Irena Liškařová (prezidentka KA ČR)
Tomáš Pivoňka (prezident ČIIA)
Pavel Racocha (prezident RVDA)

Od 10 hodin proběhnou odborná vystoupení pozvaných hostů, kterými jsou:

Petr Kříž (partner PwC)
Ondřej Landa (náměstek ministryně financí ČR)
Tomáš Pivoňka (prezident ČIIA)
Jana Švenková (kontrolorka RVDA)
Pavel Vyhnánek (místostarosta MČ Praha 7)
Monika Zahálková (výkonná ředitelka CIoD)

Předpokládané ukončení akce je ve 13 hodin.

 

Moderuje Jiří Pelák, 1. viceprezident KA ČR.

Účast na této akci je zdarma, jen je nutná registrace na emailové adrese: podatelna@rvda.cz