Corporate Governance ve zdravotnických zařízeních aneb černá díra. A co s tím?

Všichni chceme být zdraví a šťastní. Jak praví klasik: „Lepší je být zdravý a bohatý než chudý a nemocný”. Jak výstižné a pravdivé. Co proto může obyčejný člověk udělat v prapodivném systému přerozdělování financí, resp. příspěvků zaměstnanců či podnikatelů na zdravotní péči? No, prachmálo. Jenže bezradně posílat každý měsíc částku na zdravotní pojištění a v okamžiku, kdy je člověku ouvej, stejně spoléhat na kamarády, či hodnou paní lékárnici, která poradí, nestačí. Jsme prosperující zemí, kde je zdravotní péče „zdarma“. První chyba. Co je zdarma, toho si člověk neváží. Ať je to zdravotní péče či školství.

Institut členů správních orgánů více než deset let poskytuje členům správních orgánů vzdělávací program, ve kterém učí manažery, kteří buď již jsou, nebo se chystají na funkci ve správním orgánu. Prozřelý manažer dobře ví, že v situaci, kdy legislativní prostředí dělá vše proto, aby veškeré odpovědnosti hodilo na výkonné manažery, je nutno se řádně znalostně, argumentačně, a především odborně vybavit. V okamžiku platnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, v době, kdy probíhají kvůli evropským dotacím výběrová řízení i na kancelářský papír, je téměř pozdě teprve začít zjišťovat, co je mojí rolí ve správním orgánu.

Lékař má léčit, ale kdo má nemocnici řídit? 

Před třemi roky Institut vyvolal jednání s Asociací krajských nemocnic, aby vysvětlit stav, a především pak důležitou roli členů v dozorčích orgánech nemocnic. Dozorčí rady krajských nemocnic plné politiků a zástupců lékařů je žalostná kombinace pro efektivní správu takového zařízení. Při vší úctě k lékařům, ale lékař má léčit, lékař má diagnostikovat, operovat, a především dbát o uzdravení svých pacientů. Nemusí umět analyzovat finanční výsledky či zprávu auditora. Od toho tu přeci není. U zástupců politických stran, resp. hejtmanství si nedělám iluze. Naše zjištění, že Asociace rozhodně takové vzdělávání nepodpoří, protože slovy její tehdejší představitelky: „My máme jiné starosti”, je dostatečně pádným argumentem, proč se efektivním výkonem funkce ve správním orgánu zabývat.

Chybí nám odborníci pro efektivní správu zdravotnických zařízení 

Jak je tedy možné, že známá kauza tehdejšího představitele sociální demokracie Zimoly vedla až k jeho sesazení, když se zjistilo, jaké odměny bere náměstek místní nemocnice – jeho kamarád. Ale odměny vedení této nemocnice přeci musela schválit dozorčí rada. Nezaznamenala jsem jedinou otázku novinářů na toto téma. Takže chyba číslo dvě. Absence odborníků při efektivní správě zdravotních zařízení.

Řídit a spravovat zdravotnické zařízení je jako řídit firmu 

Zanalyzovali jsme si složení správních orgánů v soukromých zdravotních zařízeních. Ve správních orgánech zasedají téměř výhradně odborníci na finance, právo a maximálně je doplněno o znalce z oblasti medicíny. Řídit a spravovat zdravotnické zařízení je stejné jako řídit firmu. Cílem je vždy, aby na konci dne byl uzdravený pacient a zisk pro zařízení, které o něj pečovalo. A koneckonců i dobrý pocit všech, kteří do zdravotního systému přispívají, že peníze jimi zaslané budou řádně vynaložené.

Program Corporate Governance i pro zdravotnická zařízení

Každým rokem organizujeme Program Corporate Governance, rozdělený do čtyřech modulů, kde se snažíme připravit všechny zájemce na roli člena správní rady, dozorčí rady nebo představenstva společnosti. Účelem tohoto vzdělávacího Programu je především získat znalosti veškerých legislativních, finančních a vztahových norem, které člen správního orgánu musí znát. Logicky jsou to také ty normy, které musíte znát, pokud hodláte řídit či již řídíte zdravotnické zařízení. Termíny pro jarní program jsme již vypsali. Jedná se celkem o čtyři moduly, kdy každý probíhá v jeden měsíc od ledna do května 2018. Program probíhá pod záštitou renomovaných oborníků z praxe, jako je třeba prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, politoložka a profesorka z VŠE, anebo prof. JUDr. Petr Čech z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Více detailů k Programu, stejně tak harmonogram jednotlivých modulů, najdete na našem webu.

Pokud by vás zajímaly reference od bývalých absolventů, ty pak najdete zde.