číslo 2, 14. května 2018

Editorial          

Vážení čtenáři, členové správních orgánů a příznivci Institutu členů správních orgánů,
 
ještě stále, i po 20 letech fungování našeho Institutu, potkávám manažery, kteří o problematice Corporate Governance nic neví a vlastně ani netuší, co je obsahem tohoto pojmu. Na druhou stranu potkávám spoustu jiných manažerů, kteří kladou stále stejnou otázku. Ví, co nesmí a kde hrozí rizika, ale netuší, co je ta správná „best practice“. A popravdě řečeno, ani vědět nemohou. Zatím v České republice existuje jen málo literatury a dostupných informací, které by se této problematiky týkaly.

Nový Kodex: doporučení, která fungují
I proto se Institut pustil do nelehké práce taková pravidla setřídit a sepsat doporučení, která jsou ověřená, podložená praxí a zaručeně fungují. Mám na mysli připravovanou třetí část našeho Kodexu správy a řízení společností ČR (2018) tzv. „Metodiku“.

Je to soubor všech konkrétních a praktických doporučení, která pomohou buď stávajícím, či budoucím členům správních (volených) orgánů zvládnout svoji roli v představenstvu, dozorčí či správní radě. Důvodem sepsání těchto pravidel je přinést na trh jednoduchá a funkční pravidla, o která se může opřít nejen manažer, ale i akcionář či naopak stát.

Chtěli jsme se odklonit od formálních a velmi obecných doporučení a naopak okomentovat, co praxe jasně prokázala jako efektivní správu a řízení firem. Nový Kodex máme v plánu představit v průběhu září tohoto roku. Aktuálně jej finalizujeme a doplňujeme o cenné poznámky, které jsme získali od mnoha z vás.

Nový projekt: Assessment Corporate Governance
Na základě tohoto faktu proto Institut vytvořil projekt, který byl nazván „Assessment Corporate Governance“ a chceme se podívat firmám na jejich správu i řízení z pohledu právě doporučených a praxí ověřených pravidel a pomoci nalézt optimální řešení na základě uvedené „Metodiky“. Vše z úhlu funkční praxe.

Chceme ochránit nejen manažery, ale i akcionáře
Nechceme být tím subjektem, který chodí a ukazuje na nedodržování pravidel Corporate Governance. Na to, co je špatně a co nefunguje. Chceme být těmi, kteří pomáhají společnostem najít možná slabá místa, ocenit jejich způsob řešení a vytvořit určitou certifikaci pro společnosti, které pochopili, že dodržování určitých pravidel „best practice“ je ochrana nejen pro manažery, ale i pro samotné akcionáře. Zajímají-li vás detaily k našemu novému projektu, dejte mi prosím vědět. Ráda se s vámi podělím o podrobnosti.

S jarem podnikáme spoustu nových věcí. Držte nám palce a především – připojte se k nám. Bez vás to totiž nemá smysl.

Monika Zahálková
výkonná ředitelka Czech Institute of Directors

Na pořadu dne

 

Novinka: Assessment Corporate Governance

Víme, co se nesmí. Ale víme, co se smí?

Czech Institute of Directors připravil v tomto roce novinku pro společnosti působící na českém trhu. Nový projekt jsme nazvali Assessment Corporate Governance a je určen jak pro nadnárodní společnosti, tak státem vlastněné, ale i privátní společnosti. Jeho cílem je poskytnout kvalifikovanou detailní analýzu stávajícího stavu Corporate Governance v dané společnosti, což je základ pro další rozvoj správy a řízení každé společnosti.

Detailně zanalyzujeme strukturu i funkčnost správních orgánů

Ve spolupráci s vybranými odděleními dané společnosti zanalyzujeme vnitřní strukturu společnosti, funkčnost správních orgánů atd. Výstupem je Závěrečná zpráva vyhodnocující stav úrovně dodržování pravidel Corporate Governance ve společnosti, která slouží jako odborné a nezávislé potvrzení dodržování „best practice“.

Na závěr certifikát a akční plán

Jako deklarace o zjištěném stavu bude vydán certifikát, který je dokladem k přístupu společnosti (managementu) ke kvalitě správy a řízení společností.

V případě zájmu ze strany objednatele bude vypracován „Akční plán“, což je souhrn doporučení ke zjištěnému stavu Corporate Governance.

V souladu se standardy OECD

V letošním roce připravujeme také vydání nového Kodexu správy a řízení společností ČR (2018), u kterého byly zdrojem informací jednak národní Kodexy ostatních států Evropy, ale především aktualizovaný dokument Země G20/OECD Principy správy a řízení společností. Projekt Assessment Corporate Governance je připraven právě v souladu s novým Kodexem, právními předpisy a ostatními regulatorními směrnicemi platnými v ČR i EU.

Aktuálně

 

Anketa Finanční ředitel roku 2017 zná své vítěze 

Výkonná ředitelka Monika Zahálková a prezident CIoD Kamil Čermák se 11. dubna 2018 zúčastnili slavnostního vyhlášení výroční ceny „Finanční ředitel roku 2017“. Akci pořádal dlouholetý partner našeho Institutu CFO Club v hotelu Boscolo a na úvod večera si Institut pro pozvané hosty připravil workshop na téma: Corporate Governance, trestně-právní odpovědnost členů statutárních orgánů a ošetření souvisejících rizik.

Vítěžové ankety

 

Finanční ředitel roku 2017

I. místo: Juraj Strieženec, Kiwi.com s.r.o.
II. místo: Radek Hovorka, finanční ředitel společnosti Letiště Praha, Český aeroholding, a.s.
III. místo: Jiří Ponrt, Alza.cz a.s.

Finanční projekt 2017

Jiří Kittner, předseda dozorčí rady Severočeská vodárenská společnost a.s.

Kritéria pro vítěze

Základním kritériem pro nominaci do ankety byly mimořádné výsledky ve finančním řízení, a to například investiční optimalizace, digitalizace a změny procesů, významné fúze a akvizice či zajištění financí formou bankovních úvěrů nebo kapitálového trhu.

Kdo volil vítěze

Finančního ředitele roku vybírala porota složená nejen z členů CFO Clubu a Rady Clubu, ale také Finanční akademie, jejímiž členy jsou generální ředitelé největších tuzemských společností. Dále v odborné porotě zasedli vybraní finanční experti z vysokoškolského a bankovního prostředí a zástupci průmyslu a profesních médií. V letošním roce navrhla Rada Clubu osm vybraných kandidátů patřících k významným osobnostem českého byznysu. Hlavní ceny předal v průběhu slavnostního večera ministr průmyslu a obchodu Ing. Tomáš Hüner.

Vyhlášení ankety Zákon roku 2017

 

CIoD dlouholetým tradičním partnerem

CIoD se již tradičně stal partnerem ankety Zákon roku 2017 a výkonná ředitelka Monika Zahálková byla i v letošním ročníku členem nominační rady. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo 23. dubna 2018 v galerii SmetanaQ a podnikatelé v ní ocenili regulaci podněcující inovace, ale zároveň varovali před státem přeregulovaným trhem.

Vítěz ankety Zákon roku 2017

  • I. místo: Nález Ústavního soudu k EET
  • II. místo: Zákon o platebním styku implementující PSD2
  • III. místo: Novela stavebního zákona

Zákon roku mapuje nové počiny českých či unijních zákonodárců a v anketě vyhlašuje právní předpisy, které mají pozitivní dopad na byznys. Letošní ročník dostal i proto podtitul Právo pro byznys a podílely se na něm vedle právně poradenské společnosti Deloitte Legal také obchodní komory, oborové svazy, asociace a instituty. Aktivně se do ankety zapojují respektované osobnosti z oblasti práva, korporací a obecně podnikatelsko-obchodního prostředí.

Připravujeme

 

Řádný sněm členů CIoD

Všechny členy Czech Institute of Directors srdečně zveme na XVII. Řádný sněm CIoD, který se uskuteční dne 7. června 2018 v odpoledních hodinách v hotelu Mandarin Oriental Prague.

Pracovní snídaně na téma: Trestní odpovědnost právnických osob

Dovolujeme si Vás pozvat na další z řady oblíbených pracovních snídaní, tentokrát na téma „Trestní odpovědnost právnických osob“, kterou Institut organizuje společně s poradenskou společností KPMG. Setkání se uskuteční ve středu 13. června 2018 od 8.30 do 11 hodin v prostorách hotelu Mandarin Oriental Prague.
AKTUALIZACE: setkání se přesouvá na podzim 2018, včas Vás budeme informovat v novinkách o přesném termínu konání akce.

Komunikační seminář 

Přijďte se zdokonalit v komunikaci, která je základem úspěchu každého jednání. Komunikace uvnitř společnosti i navenek v médiích, umění přednášet na konferencích a prezentovat výsledky – toto a mnoho dalších dovedností budeme trénovat na komunikačním semináři již tradičně v hotelu SAVOY ve Špindlerově Mlýně ve dnech 14. – 15. června 2018. Seminář povedou zkušení odborníci z oblasti mediální komunikace – Petr Studenovský a Daniela Písařovicová.

4 důvody proč se stát členem Czech Institute of Directors

 

  • Budete přednostně dostávat informace ze světa Coporate Governance
  • Dostanete pozvání na exkluzivní akce, pracovní snídaně či workshopy
  • Stanete se součástí skupiny odborníků správy a řízení společností
  • Budete se potkávat se členy správních orgánů, tj. se členy představenstev, dozorčích a správních rad a nejvyššího managementu významných firem
Chcete se dozvědět o členství více?
Kontaktujte nás telefonicky na 602 155 105 
anebo nám napište na lucie.pruzinova@ciod.cz