20. výročí založení Institutu členů správních orgánů

11. června 2018

Dnes je pro nás významný den. Přesně před 20 lety (pokud se řídíme oficiálním zápisem do registru na Ministerstvu vnitra ČR) byl založen Czech Institute of Directors – Institut členů správních orgánů. Nezisková a nezávislá organizace, která se od začátku snaží prosazovat řádnou správu a řízení společností a sdružovat významné společnosti v České republice a po vzoru britského Institutu vzdělávat nejen jeho členy, ale i širokou podnikatelskou základnu, státem vlastněné společnosti a důležité subjekty, které mají vliv na vnímání corporate governance ve společnosti.

 

Co jsme už dokázali

červen 1998 – vznikl Institut na základě myšlenky Erika Slingerlanda (odborníka na personální otázky v korporacích a významného znalce corporate governance) Prvním prezidentem se stal pan Vratislav Kulhánek, který Institut vedl až do roku 2011 a do dnešního dne zůstal jeho čestným prezidentem.

 

V dalších letech jsme vytvářeli členskou základnu Institutu a zároveň přesvědčovali soukromé i státní entity o podstatě a důležitosti podpory takového nezávislého sdružení manažerů, jakým je Institut.

 

V roce 2004 jsme byli přímými účastníky tvorby prvního Kodexu správy a řízení společností pod vedením tehdejšího šéfa Komise pro cenné papíry – Tomáše Ježka. Právě na tento Kodex chceme v letošním roce navázat tvorbou nového, moderně pojatého.

 

V roce 2005 jsme poprvé začali organizovat vzdělávací programy určené všem členům správních orgánů, nejvyšších managementů i těm, kteří se na tuto funkci připravovali. Doposud Program Corporate Governance absolvovaly stovky členů správních orgánů, členové dozorčích rad významných společností i podnikatelé a odnesli si z něj nejen cenné rady pro svou práci, ale často i zajímavé kontakty a zkušenosti z přednášek významných lektorů, kteří tento Program vedou.

 

Od roku 2007 pravidelně vydáváme časopis o správě a řízení společností. Původně vycházet pod názvem Corporate Life, nyní už má podobu moderního elektronického newsletteru s názvem Corporate Journal News.

 

V roce 2012 jsme se rozhodli pravidelně oceňovat týmy a jednotlivce, kteří v daném roce dosáhli mimořádného přínosu v oblasti správy a řízení společností. Vznikla tak soutěž Best Board & Best Board Member a těší nás, že její význam rok od roku roste.

 

Na počátku roku 2017 jsme představili českému trhu dokument Země G20/OECD Principy správy a řízení společností, který v září 2016 vydalo OECD.

 

V říjnu 2017 jsme pro potřeby českých společností přeložili dokument Metodické pokyny OECD pro správu a řízení státem vlastněných společností. Také tento dokument vytvořila OECD, a to v roce 2015 na základě poznatků, zkušeností a ověřených postupů mnoha členských států a společností, které poskytly svá data a informace.

 

Rosteme, chystáme novinky 

Novinkou, kterou již odborná veřejnost netrpělivě vyhlíží, bude Kodex správy a řízení společností ČR. Slavnostní inaugurace tohoto dokumentu je již naplánována na 26. září 2018 a všichni se v Institutu těšíme, až budeme toto naše „dítko“ držet v ruce. Dalo nám spoustu práce, a proto do něj vkládáme své naděje, že se díky němu bude corporate governance u nás dařit lépe a lépe.

 

Další novinkou v tomto roce, kterou spouštíme právě v těchto dnech, je projekt s názvem Assessment Corporate Governance. Je určen jak pro nadnárodní společnosti, tak státem vlastněné, ale i privátní společnosti. Jeho cílem je poskytnout kvalifikovanou detailní analýzu stávajícího stavu corporate governance v dané společnosti, což je základ pro další rozvoj správy a řízení každé firmy. Je to vlastně takový dárek k 20. výročí založení Institutu. Přejeme mu, aby byl dárkem i pro vaši společnost, dárkem, který posune vás i vaši firmu správným směrem a přispěje ke stabilitě a lepším výsledkům ve všech ohledech.