Ve středu 22. ledna 2020 jsme společně s advokátní kanceláří Toman, Devátý & Partneři pořádali byznysovou konferenci na téma Zavádění 5G sítě a její dopad na management společností. Díky různorodosti řečníků jsme probrali toto téma z několika úhlů pohledů – z hlediska obce, státu, legislativy, ale i dodavatele technologií.

Jaká témata jsme probrali? 
  • Co pro občany konkrétně znamená, že bude spuštěna 5G síť?
  • Jaké budou dopady po spuštění 5G sítě a co kladného síť přinese?
  • Co dělají obce pro zavádění moderních technologií a proč by je vlastně měly zavádět?
  • Jakou budou mít tyto technologie přidanou hodnotu pro obec a pro občana, který v ní bude žít?
  • Proč by měl stát a soukromý sektor v nových technologiích spolupracovat? Jaká je situace dneska? Jak probíhá mezi těmito subjekty dialog?
  • Podle čeho se bude rozhodovat umělá inteligence a kdo za ni nese zodpovědnost?

 

Na konferenci vystoupili odborníci ze širokého spektra společností: 
Reportáž z konference o zavedení 5G sítě v Česku 

 

Panelisté konference o zavádění 5G sítě v Česku: zleva Monika Zahálková (CIoD), Jan Klouda (Vodafone), Zdeněk Zajíček (ICT Unie), Radka Vladyková (Svaz měst a obcí ČR), Radoslaw Kedzia (Huawei) a Petr Toman (Toman, Devátý & Partneři)

 

Zásadní myšlenku setkání shrnul Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie:

„Je důležité vytvořit partnerství veřejného a soukromého sektoru. Říkejme tomu DNA
– digitálně národní aliance,
která bude fungovat přesně jako dvoušroubovice DNA.“

Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie vysvětluje důležitost propojení soukromého a veřejného sektoru.

 

výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR o důležitosti přípravy sítí v obcích:

„Ještě jako starostka města Jesenice jsem prosazovala, abychom při každých zemních pracích buď přímo pokládali optické kabely, nebo alespoň chráničky, které jejich položení později umožní. Zavedení vysokorychlostního internetu do měst a obcí je nezbytným předpokladem pro to, aby se lidé nemuseli stěhovat za prací do velkých měst. Jde o technologický proces, který může zamezit vylidňování venkova.“

Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR, se s námi podělila o své zkušenosti při zavádění nových ICT technologií, a to nejdříve z pozice starostky obce Jesenice u Prahy a dnes jako zástupkyně Svazu měst a obcí ČR.

 

Jan Klouda, viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost ve Vodafone o kritické infrastruktuře:

Jako operátoři už dnes spravujeme a provozuje něco, co nazýváme kritickou infrastrukturou.
Jde fyzicky zhruba o 6 tisíc základových stanic pro přenos signálu, ale samozřejmě o přenos dat a informací.
Už dnes zodpovídáme za funkčnost systému a potřeby státu v případě živelných ohrožení.
Jsme odpovědní za podpůrné funkce záchranného integrovaného systému
.“

Jan Klouda, viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost ve Vodafone, hovoří o připravenosti operátorů při zavádění nových technologií, ale také o provozování tzv. kritické infrastruktury.

 

Petr Toman, spolupořadatel konference, advokát a zakladatel advokátní kanceláře Toman, Devátý & Partneři o etických aspektech, které přináší moderní technologie:

„S rozvojem a zaváděním vysokorychlostního internetu bude nezbytné řešit jak právní, tak i morální otázky.“

Petr Toman, zakladatel advokátní kanceláře Toman, Devátý & partneři, ve své řeči mluví o důležitosti etiky při zavádění nových technologií

 

Radoslaw Kedzia, viceprezident Huawei pro země severní, střední a východní Evropy o technologii 5G:

„Je třeba říci, že jako dodavatel technologií nevlastníme žádnou síť, ani nepracujeme s daty uživatelů.
Naše odpovědnost je dodávat stabilní řešení a přicházet s bezpečnými a inovativními produkty.
Na druhé straně, jako ryze soukromá společnost, požadujeme od státu nastavení férových podmínek, nediskriminační, motivující tržní a zejména investiční prostředí. Jakmile toho docílíme, můžeme v Česku očekávat, že ekonomika prostřednictvím sítí 5G bude prosperovat, růst a stát i občané budou bohatnout
.“

Viceprezident Huawei pro střední, východní a severní Evropu hovoří o dodání technologií a o jejich bezpečnosti

 

 

Diskutující Alexandra Udženija, politička a zastupitelka hlavního města Prahy

 

Účastníci byznysové konference