XVII. Řádný sněm CIoD

Dne 7. června 2018 se v hotelu Mandarin Oriental Prague uskutečnil XVII. Řádný sněm Institutu členů správních orgánů. Ekvivalent valné hromady hodnotil uplynulý rok, bilancoval svoji činnost a dával nové cíle pro rok následující. Přítomným byly předloženy zprávy o činnosti a o hospodaření za rok 2017. Předseda kontrolní komise Martin Smekal předložil zprávu kontrolní komise. Výkonná ředitelka Monika Zahálková představila plán práce a rozpočet Institutu na rok 2018. Sněm všechny prezentované dokumenty schválil.