Vzdělávání

Přinášíme nová témata, nové informace a nové řečníky. Hledáme odpovědi na otázky jak správně a efektivně řídit malé a střední firmy či velké korporace. Analyzujeme silné a slabé stránky podnikatelského prostředí u nás. Učíme základní práva a povinnosti člena správního orgánu. Pomáháme s finančním řízením a rozhodováním. Trénujeme krizovou komunikaci firem. 

 

Program Corporate Governance

Komunikační semináře

Jsme partnery těm, kteří chtějí dobře a efektivně řídit firmu. Jsme Institut členů správních orgánů Prosazujeme moderní světové standardy do správy a řízení společností v Česku

Díky intenzivní spolupráci s úspěšnými manažery, konzultanty a institucemi máme přehled o trendech, legislativních požadavcích a praktických dopadech různých modelů corporate governance. Učíme, školíme, posuzujeme, hodnotíme a přinášíme celosvětově osvědčené postupy do specifického českého prostředí. 

Kontaktujte nás