Vzdělávání

Přinášíme nová témata, nové informace a nové řečníky. Hledáme odpovědi na otázky jak správně a efektivně řídit malé a střední firmy či velké korporace. Analyzujeme silné a slabé stránky podnikatelského prostředí u nás. Učíme základní práva a povinnosti člena správního orgánu. Pomáháme s finančním řízením a rozhodováním. Trénujeme krizovou komunikaci firem. 

 

Program Corporate Governance

Komunikační semináře