Vyjádřete se k novému Kodexu správy a řízení společností ČR (2018). Do 9.3. 2018 na našem webu

14. února 2018

Spustili jsme veřejné připomínkové řízení k nově vznikajícímu Kodexu správy a řízení společností ČR (2018). Od 13. února do 9. března 2018 se tak můžete veřejně k novému dokumentu vyjádřit i vy. Naším cílem je získat relevantní připomínky a poznámky z praxe od odborné veřejnosti a dát možnost vyjádřit se ještě před dokončením.

Finální dokument představíme veřejnosti v průběhu 2. čtvrtletí tohoto roku a nahradí tak původní verzi z roku 2004, která již neodpovídá aktuálnímu dění. Na Kodexu spolupracujeme s Deloitte Legal a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy.

Nový Kodex správy a řízení společností ČR (2018), jehož ambicí je pomoci českým firmám a podnikání vůbec, najdete na našem webu. Vaše názory, poznámky a připomínky nám prosím formou přiloženého dotazníku posílejte nejpozději do 9. března 2018.

Děkujeme