Připravujeme Kodex Corporate Governance

Připravujeme Kodex Corporate Governance

26. června 2017 se uskutečnila první schůzka poradního výboru, který společně s pracovní komisí bude pracovat na tvorbě Kodexu Corporate Governance pro Českou republiku. Tento dokument nahradí původní Kodex z roku 2004. Czech Institute of Directors přizvala ke...