Správní orgány firem už nemohou být klidným místem pro bývalé manažery

P R A H A, 14. ČERVNA 2017 – Již tři roky platí novela zákona o obchodních korporacích, která významně posílila zodpovědnost správních orgánů, ale je otázkou, jestli ji firmy v Česku přijaly za svou. Společnost Stanton Chase, která se věnuje nejen vyhledávání vrcholových manažerů, ale i poradenství v oblasti správních orgánů, představila nejčastější důvody selhání představenstev a dozorčích rad na pracovní snídani z cyklu Corporate Governance – Best Practice Series, pořádanou Czech Institute of Directors ve spolupráci se společností Stanton Chase Praha.

V nedávné době se i v českých médiích diskutovala selhání správních orgánů, například případ podezření ze střetu zájmů bývalého předsedy představenstva společnosti Jihočeské nemocnice Martina Bláhy a bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly. Příkladem ve světovém kontextu byl během aféry dieselových motorů šok představenstva koncernu Volkswagen, jehož členové se o podvádění při testování vozidel dozvídali až z médií. Dohled veřejnosti, médií i úřadů na fungování firem je čím dál tím přísnější a správní orgány se dostávají pod tlak.

Existují stovky rizik, mnohá z nich mají právní následky. Je možné tolika rizikům vůbec předejít? položil řečnickou otázku Jan Spáčil, člen Řídícího výboru Institutu, a Managing Partner advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal. Sám odpověděl: Je nesmírně důležité mít správné informace a nenahlížet na otázky fungování jen dnešním pohledem. Co bývala dříve všeobecná praxe, je dnes třeba již trestné. Problémy se však nejčastěji řeší, až když vzniknou.

Petr Fiman, viceprezident Institutu členů správních orgánů a zároveň viceprezident Electric Powersteering Components Europe k tomu dodal: „V Česku nejsme až tak vyspělí v oblasti pravidel a jejich dodržování. Praxe je často podle vzoru: Všichni to tak dělají, tak já budu taky. Měli bychom se inspirovat ve vyspělejších zemích, jako jsou Německo nebo Velká Británie. Přitom tzv. compliance programy (dodržování pravidel) by neměly být samoúčelné, ale základem posilujícím další činnosti společností.

Hlavní host pracovní snídaně Wassim Karkabi, globální vedoucí pro služby pro správní rady společnosti Stanton Chase, poukázal na to, že správné řízení korporací by nemělo být vnímáno jako nutné zlo.Dobrá správa společnosti neznamená jen prevenci krizí,“ řekl Wassim Karkabi. „Data, která máme, potvrzují, že dobře řízené společnosti mají přístup k lacinějším úvěrům, nižší náklady na kapitál a jejich akcie si obecně vedou lépe.“ Wassim Karkabi dále vyjmenoval deset důvodů, kvůli kterým se správní orgány dostávají do problémů. Jsou to: nevhodné personální složení orgánu, nedostatek informací, špatná rozhodnutí, bagatelizace rizik, zneužití zdrojů, neznalost a nedodržování pravidel, finanční nedbalost, chabá strategie a nedostatek týmové spolupráce. Bez pravidel je činnost správního orgánu podobná tomu, když dáte několika lidem míč, ale neřeknete jim, jakou hru mají hrát. A je potřeba pamatovat také na trenéra a rozhodčího, vysvětlil Karkabi.

Častým následkem hry bez pravidel bývá nejasné rozdělení kompetencí výkonného ředitele a předsedy správní rady. Karkabi to přirovnává k řidiči a spolujezdci. Ředitel řídí auto-firmu, zatímco předseda má na starost, aby byl vůz technicky a úředně v pořádku. Do řízení nemá zasahovat. Jen ve výjimečných situacích smí „trhnout volantem“. Někteří předsedové správních orgánů si to podle Karkabiho bohužel neuvědomují.

Problém bývá, jak poznat, zda správní orgán funguje dobře a má firmu skutečně pod kontrolou. Podle hostů snídaně je podstatné nebránit se hodnocení. Česky slovo „hodnocení“ nezní moc dobře. Říkejme třeba zpětná vazba. A bez zpětné vazby nemůže fungovat žádný organismus ani stroj,“ připomněl Fiman.

Máme k dispozici rozsáhlá data o firmách a správních orgánech v různých odvětvích. Při hodnocení toho, jak funguje správní orgán, můžeme jeho současný stav porovnat s těmito daty a následně doporučit kroky ke zlepšení. Například se ukáže, že někteří členové správní rady jsou na svém postu příliš dlouho. Zpravidla po pěti letech ve funkci jsou spokojeni, nemají chuť měnit zavedené pořádky a brání se novým nápadům,“ uzavřel svými zkušenostmi Wassim Karkabi.

Monika Zahálková, výkonná ředitelka Institutu, která snídani moderovala, na závěr upozornila, že tento projekt hodnocení správních orgánů má Institut v hledáčku již minimálně dva roky. Finanční instituce mají dokonce povinnost své správní orgány pravidelně hodnotit. Z vlastní zkušenosti vím, že jen osvícený výkonný ředitel dokáže jít vstříc takovým zpětným vazbám, protože chápe přidanou hodnotu těchto zjištění, dodala Monika Zahálková.

 

Kontakty pro novináře:

Vendula Vlková
Tel.: 603 73 89 59
E-mail: vvolakova@gmail.com