Soutěž Best Board

Již od roku 2012 pravidelně každým rokem udělujeme prestižní ocenění Best Board & Best Board Member.

Best Board je týmové ocenění a oceňuje mimořádnou práci kolektivního správního orgánu. Naopak Best Board Member oceňuje individuálního člena správního orgánu. Oceňujeme ty společnosti, kterým se podařilo dosáhnout mimořádného přínosu v oblasti správy a řízení společnosti, tedy v oblasti corporate governance, a zároveň významně přispěly ke zvýšení kvality správy a řízení společnosti.

 

„Práce správního orgánu není jen světem rozhodování a řízení. Je to především svět lidí, kteří mají velký smysl pro zodpovědnost a často řeší úkoly v oblasti práva, financí, daného oboru i etiky. Proto každým rokem udělujeme ceny Best Board a Best Board Member, abychom jim poděkovali za náročnou a zodpovědnou práci a také za energii, kterou tomu všemu dávají.“

 

Kamil Čermák, prezident Czech Institute of Directors

Kategorie

 

Best Board Member (ocenění jednotlivců)
V této kategorii udělujeme speciální cenu Corporate Governance Star za mimořádný přínos v oblasti corporate governance

Best Board (ocenění firem)
Společnost nad 3 000 zaměstnanců
Střední a rodinné firmy

 

Nominace

 

Nominovat týmy či jednotlivce do soutěže Best Board & Best Board Member může jak jednotlivec, tak i firma. Každá z nominací musí obsahovat kromě základních identifikačních údajů také zdůvodnění ocenění. Vítěze z nominovaných kandidátů pak vybere odborná porota složená ze zástupců členů Czech Institute of Directors – Institutu členů správních orgánů – a vítěze oznámí na slavnostním vyhlášení. Nominovace startují vždy v I. polovině následujícího kalendářního roku a přesný datum, do kdy je možné nominace zasílat, bude včas oznámen. 

 

Podmínky nominace

 

Best Board Member

 

 • Kandidát působí alespoň 5 let v pozici člena správního orgánu
 • Český nebo cizí státní příslušník
 • Profesní, znalostní, morální předpoklady a dlouhodobé zkušenosti v práci správního orgánu
 • Prokazatelný osobní přínos pro rozvoj správy a řízení ve společnosti, ve které působí. Tato společnost má zároveň sídlo v České republice a dlouhodobě vykazuje výborné výsledky v souvislosti se správou a řízením
 • Součástí nominace musí být doporučení alespoň dvou členů správního orgánu ve společnosti, ve které působí

Do soutěže není možné nominovat členy Řídícího výboru a Kontrolní komise CIOD.

 

Speciální cena Corporate Governance Star

 

 • Cena se uděluje pouze tomu členu správního orgánu, který působí více než 2 roky v pozici člena správního orgánu
 • Za mimořádný přínos v oblasti corporate governance

Best Board

 

 • Společnost působí na českém trhu více než 5 let
 • Sídlo v České republice
 • Dlouhodobě prokazuje kvalitní výsledky v oblasti správy a řízení
 • Správa a řízení je v této společnosti na vysoké úrovni a nominovaný správní orgán působí aktivně při uplatňování principů správy a řízení společností
 • Společnost nesmí být v konkurzním řízení a ani na ni nesmí být uvalena nucená správa

Zdrojem hodnocení nominovaných společností jsou její výroční zprávy, veřejně dostupné údaje, ale také osobní setkání se zástupci nominovaného správního orgánu.

Do soutěže není možné nominovat členy statutárních orgánů, jejichž členy jsou členové Řídícího výboru a Kontrolní komise CIOD.

Nominační listy

Každý rok vyhlašujeme soutěž za předchozí kalendářní rok na začátku léta, vyhodnocení je poté na podzim. Sledujte naše Novinky.

Ročník 2017

Best Board – nejlepší správní orgán 

 • Kategorie nad 3 000 zaměstnanců: Letiště Praha, a.s./Český Aeroholding, a.s.
 • Malé a střední společnosti: K A M A spol. s r.o.

Best Board Member – nejlepší člen správního orgánu: Ing. Michal Štěpán, člen představenstva České dráhy, a.s.

Corporate Governance Star: Ing. Petr Novák, MBA, jednatel Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

Předání ocenění Corporate Governance Star panu Ing. Petr Novák, MBA ze společnosti Koyo Bearings ČR s.r.o.

Ročník 2016

 

Best Board – nejlepší správní orgán 

 • Kategorie nad 3 000 zaměstnanců: Česká spořitelna, a.s.
 • Malé a střední společnosti: METALKOV spol. s r.o.

Best Board Member – nejlepší člen správního orgánu: Pavel Krtek, M.Sc., předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a.s.

Corporate Governance Star: Ing. Jan Sadil, Ph.D., člen představenstva ČSOB, a.s.

předání ocenění za rok 2016

 

Ročník 2014/15

 

Best Board – nejlepší správní orgán 

 • Kategorie nad 3 000 zaměstnanců: Kooperativa pojišťovna, a.s.
 • Malé a střední společnosti: Beznoska, s.r.o.

 

Best Board Member – nejlepší člen správního orgánu: Jiří Kunert, předseda představenstva a generální ředitel UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Corporate Governance Star: Jan Klouda, General Counsel Vodafone Czech Republic a.s.

předání ocenění za rok 2014/2015

Nabídka pro partnery

Chcete se podílet na soutěži Best Board & Best Board Member? Kontaktujte nás na info@ciod.cz 

Podzimní novinka: CG ScoreCard Hodnocení corporate governance ve vaší společnosti
 • Řekneme vám, jak si stojíte, v čem jste výborní a kde je prostor pro zlepšení
 • Získáte klid a jistotu, že vaše společnost je řádně řízena a spravována
 • Zjistíte, zda vaši společnost řídí ti správní manažeři
 • Budete atraktivní pro budoucí investory
 • A další výhody

Zajímají vás detaily? Pošlete nám na sebe kontakt a my Vás budeme kontaktovat s detaily.

Klikněte pro více informací o CG ScoreCard