Připravujeme nový Kodex správy a řízení společností ČR (2018). Bude k dispozici ve 2. čtvrtletí 2018

 

12. února 2018

Původní Kodex správy a řízení společností z roku 2004, ke kterému se ještě dnes hlásí řada společností, již bohužel neodpovídá současné situaci u nás. Proto jsme se jej rozhodli nahradit zcela novým dokumentem, který představíme v průběhu 2. čtvrtletí tohoto roku.

 

Na novém Kodexu spolupracujeme s Deloitte Legal a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy.  Jednotlivá témata konzultujeme s mnoha institucemi, jako Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem spravedlnosti ČR, Českou národní bankou, Burzou cenných papírů Praha, Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR či Českým institutem interních auditorů. Snažíme se dělat vše pro to, aby nový Kodex byl co nejkomplexnější a aby přinesl užitek co nejširšímu okruhu společností u nás.

 

„Pro podporu podnikatelského prostředí pokládáme za užitečné vytvořit dokument, který setřídí požadavky regulátorů a dá návod, jak nejlépe dodržovat a zároveň doporučit jednoduchá pravidla pro corporate governance, tedy správu a řízení společností,“ říká Monika Zahálková, výkonná ředitelka Czech Institute of Directors. „Naším cílem je inspirovat akcionáře, majitele a jiné zainteresované strany, jak správu společností realizovat efektivně,“ dodává.

 

Nový Kodex správy a řízení společností ČR (2018) k připomínkám na webu

V průběhu měsíce února vypíšeme k novému Kodexu veřejné připomínkové řízení. Naší snahou je, abychom do něj začlenili co nejvíce příkladů z praxe a aby se k němu mohla – ještě před vydáním – vyjádřit i odborná veřejnost. Zásadní dokument corporate governance pro ČR bude uložen na našem webu a formou dotazníku se k němu budete moci vyjádřit.