Připravujeme Kodex Corporate Governance

26. června 2017 se uskutečnila první schůzka poradního výboru, který společně s pracovní komisí bude pracovat na tvorbě Kodexu Corporate Governance pro Českou republiku. Tento dokument nahradí původní Kodex z roku 2004.

Czech Institute of Directors přizvala ke spolupráci významné instituce, jakými jsou: Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Česká národní banka, Asociace penzijních společností ČR, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR nebo Český institut interních auditorů. Na první schůzce byly schváleny teze tohoto dokumentu a potvrzen harmonogram projektu. Přizvaní hosté diskutovali hlavně nad osnovou Kodexu a snahou vytvořit funkční a praktický návod pro firmy. Dokument by měl být slavnostně představen v březnu 2018.
Podzimní novinka: CG ScoreCard Hodnocení corporate governance ve vaší společnosti
  • Řekneme vám, jak si stojíte, v čem jste výborní a kde je prostor pro zlepšení
  • Získáte klid a jistotu, že vaše společnost je řádně řízena a spravována
  • Zjistíte, zda vaši společnost řídí ti správní manažeři
  • Budete atraktivní pro budoucí investory
  • A další výhody

Zajímají vás detaily? Pošlete nám na sebe kontakt a my Vás budeme kontaktovat s detaily.

Klikněte pro více informací o CG ScoreCard