Připravujeme Kodex Corporate Governance

26. června 2017 se uskutečnila první schůzka poradního výboru, který společně s pracovní komisí bude pracovat na tvorbě Kodexu Corporate Governance pro Českou republiku. Tento dokument nahradí původní Kodex z roku 2004.

Czech Institute of Directors přizvala ke spolupráci významné instituce, jakými jsou: Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Česká národní banka, Asociace penzijních společností ČR, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR nebo Český institut interních auditorů. Na první schůzce byly schváleny teze tohoto dokumentu a potvrzen harmonogram projektu. Přizvaní hosté diskutovali hlavně nad osnovou Kodexu a snahou vytvořit funkční a praktický návod pro firmy. Dokument by měl být slavnostně představen v březnu 2018.