Pozvánka na řádný sněm CIoD

dovolujeme si Vás pozvat na XVIII. Řádný sněm CIoD, který se uskuteční 5. prosince 2019 od 18.00h budově ČEZ, a. s., Duhová 1, Praha 4, zasedací místnost Vídeň (přízemí). Tento Řádný sněm CIoD je volební, a proto prosímeo Vaši účast.
Pro více informací kontaktujte prosím Lucii Pružinovou na tel. čísle +420 602 155 105 anebo e-mailu lucie.pruzinova@ciod.cz.