Je nám potěšením oznámit, že jsme navázali spolupráci se společností Pražská plynárenská, a. s., která se stala novým členem Czech Institute of Directors – Institut členů správních orgánůPražská plynárenská, a. s. tak rozšířila řady dalších významných společností, které pojí stejný zájem – nastolování a dodržování jasných a transparentních pravidel pro jejich správu a řízení. 

Martin Smekal, výkonný ředitel Institutu nové partnerství komentuje slovy: „Je nám velkým potěšením, že jsme mohli rozšířit členskou základnu o dalšího významného člena. Vedle poradenství, právnických služeb, telekomunikací a bankovnictví, se tak Pražská plynárenská, a. s. připojuje k dalším utilitním společnostem, se kterými náš Institut dlouhodobě spolupracuje. Těšíme se na novou spolupráci.“

„Správné nastavení pravidel a užívání vhodné metodiky je pro efektivní řízení firmy stěžejní. Vítám také možnost diskutovat s dalšími členy příklady dobré praxe i odborné otázky nejen z oblasti správy a řízení firem, ale i práva, financí a managementu,“ uvedl Martin Pacovsky, předseda představenstva společnosti Pražská plynárenská, a. s.