Právě jsme vypsali nové termíny pro náš vzdělávací Program Corporate Governance. Celý Program jsme doplnili o více praktických informací, nová témata a lektory přímo z praxe. 

Program zahajujeme začátkem února 2021, kdy pevně věříme, že bude celá situace klidnější a jasnější, protože přínosem našeho Programu je, mimo jiné, i osobní setkání a sdílení zkušeností. 

Budeme se na Vás těšit a již nyní jsme připraveni Vám o Programu sdělit více.

Nové termíny „Programu Corporate Governance“ pro jaro 2021 jsou:

ModulTermínTéma
Modul I4. – 5. února 2021Úvod do problematiky Corporate Governance, základní principy a modely řízení
Modul II18. – 19. března 2021Právo a jeho aspekty při práci člena voleného orgánu
Modul III15. – 16. dubna 2021Finanční desatero člena voleného orgánu
Modul IV6. května 2021Softskills při správě a řízení společnosti