Nominujte svého kandidáta do soutěže Best Board & Best Board Member

22. června 2018

Právě jsme spustili další ročník soutěže Best Board & Best Board Member. Nominovat svého kandidáta můžete až do 20. srpna 2018. Odborná porota vybere během měsíce září vítěze celkem ve 3 kategoriích:

  1. Best Board: kolektiv správního orgánu
  2. Best Board Member: individuální člen správního orgánu
  3. Corporate Governance Star: jednotlivec, který se významně zasadil o prosazování zásad řádné správy a řízení společnosti

Přečtěte si více o soutěži a nominujte svého kandidáta: pravidla soutěže, podmínky nominace a kritéria hodnocení jednotlivých kategorií. 

Prestižními cenami Best Board & Best Board Member chceme ocenit práci těch členů statutárních orgánů u nás, kterým se podařilo dosáhnout mimořádného přínosu v tomto oboru. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 26. září 2018.