Mýtus: Pojištění členů správních orgánů aneb „nemůže se mi nic stát“

Poslední dobou jsem si všimla několika diskusí na téma „členové správních orgánů mohou být klidní, protože je ochrání nové pojištění členů správních orgánů“. Osobně se s tímto názorem neztotožňuji a níže vám předkládám pár argumentů proč.

Požadavky na členy orgánů jsou přísnější než dříve

Z aktuální rekodifikace nového Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích vychází, že požadavky na členy těchto orgánů jsou přísnější. Proto si pojďme společně projít, jestli má toto pojištění přínos a jestli opravdu zajistí svému majiteli klidný spánek.

Základem je systematické vzdělávání

Podle mého názoru úspěch přeje připraveným a platí to i v tomto případě. Za tímto úspěchem ale nestojí pojištění odpovědnosti, nýbrž systematické vzdělávání členů správních orgánů či těch, kteří se na tuto roli chystají. Rekodifikace zákonů nastolila pravidla péče hospodáře, což znamená, že již nestačí kvalifikovaně a odpovědně plnit funkci člena správního orgánu, ale je nutné prokázat, že splňujete kritéria odbornosti a stále si doplňujete znalosti související s výkonem funkce. To samé platí i pro členy ve vašich týmech, které máte hierarchicky pod sebou.

Za co jste vlastně zodpovědní?

Vyvozování odpovědnosti konkrétních jedinců při porušení pravidla péče řádného hospodáře vedlo v mnoha případech k odsouzení a nároku na úhradu škody. Prakticky to znamená, že došlo k porušení péče řádného hospodáře a zároveň ke spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Jedná se o jeden z nejfrekventovanějších trestných činů v tomto oboru a lze jej spáchat jak úmyslně, tak bohužel i z nedbalosti. Mohou se ho dopustit ti členové orgánů, kteří sice škodu společnosti úmyslně nezpůsobí, nicméně hrubě porušují povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, své funkci se dostatečně nevěnují, o společnost nepečují a svou nečinností ji způsobí újmu alespoň ve výši 25 tisíc korun.

Jaká rizika nesete?

Rizika člena představenstva nebo dozorčí rady z právního pohledu jsou u státních a soukromých firem v podstatě stejná. Riziko je dvojí. Soukromoprávní, ke kterému se vztahuje porušení péče řádného hospodáře, a trestněprávní, které pro změnu řeší povinnosti při správě cizího majetku.

Garantuje nám pojištění odpovědnosti klidný spánek?

Je potřeba si uvědomit, že pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti (D&O; Directors &Officers) kryje pouze část soukromoprávní (porušení péče řádného hospodáře) a velmi těžce se zde prokazuje, že jste péči řádného hospodáře neporušili, aniž byste nedodrželi povinnost loajality a mlčenlivosti. Dále je potřeba říct, že v žádném případě nekryje trestněprávní hledisko, tedy porušení povinnosti při správě cizího majetku. Na straně člena správního orgánu je vždy důkazní břemeno, což může být velmi těžké prokázat, jedná-li se o kauzy z dřívějších let a člen správního orgánu již nemá přístup k dokumentům společnosti.

Jak z toho ven? Znalost problematiky

Jednoznačným řešením je znalost problematiky, a tedy získání aktuálních informací a konzultace s odborníky na danou oblast. A s tím jsme vám schopni pomoci my. A to nejen individuálními konzultacemi, ale naším vlajkovým Programem Corporate Governance. Ten je určen pro současné i budoucí členy správního orgánu, kteří na sebe berou odpovědnosti zasahující až do osobního ručení. Po jeho absolvování vám garantujeme, že získáte aktuální znalosti veškerých legislativních, finančních a vztahových norem, které jako člen správního orgánu musíte znát. Zároveň získáte možnost sdílet zkušenosti s ostatními účastníky. Totéž platí i pro kolegy ve vašich týmech, které řídíte. I ti musí prokázat odbornost a znalost dané problematiky a i pro ně je kurz určen.

Kromě tohoto vzdělávacího programu nabízíme i audit corporate governance, a to přímo u vás ve společnosti. Detailně se podíváme na to, co v této oblasti již děláte a navrhneme, co byste měli doplnit či poupravit. Pokud vás naše služby zaujaly, můžete se ozvat přímo mně anebo Lucii Pružinové na +420 602 155 105 či e-mailem.