Ve čtvrtek 12. března 2020 startuje další ročník jediného vzdělávacího programu pro členy nejvyššího managementu, členy představenstev, správních či dozorčích rad všech velikostí a pro ty, kteří se do těchto rolí chystají.

V několika setkáních se dozvíte důležité informace z oblasti práva, financí, compliance či mediální komunikace. Učit vás budou největší kapacity oboru. Připojíte se k desítkám úspěšných. Získáte znalosti, ale také kontakty.


Proč se přihlásit do Programu Corporate Governance?

  • Jediný vzdělávací program v oblasti správy a řízení společností, který můžete v Česku absolvovat
  • Čtyři setkání, které jsou rozděleny do 8 dnů, a to vždy ve čtvrtek a/nebo pátek od března do června 2020
  • Pod záštitou Vysoké školy ekonomické v Praze
  • Lektoři jsou kapacity z oborů corporate governance, compliance, práva, financí, auditu, etiky či mediální komunikace

 

Harmonogram setkání, podrobný popis jednotlivých lekcí, reference od absolventů Programu a kontakty pro přihlášení najdete tady.

 

Jsme partnery těm, kteří chtějí dobře a efektivně řídit firmu. Jsme Institut členů správních orgánů Prosazujeme moderní světové standardy do správy a řízení společností v Česku

Díky intenzivní spolupráci s úspěšnými manažery, konzultanty a institucemi máme přehled o trendech, legislativních požadavcích a praktických dopadech různých modelů corporate governance. Učíme, školíme, posuzujeme, hodnotíme a přinášíme celosvětově osvědčené postupy do specifického českého prostředí. 

Kontaktujte nás