Konference NKÚ na téma Corporate Governance

24. září 2018

Velmi rádi jsme přijali pozvání Nejvyššího kontrolního úřadu na konferenci Corporate Governance, pořádanou 20. září 2018 v budově NKÚ společně s Českým institutem interních auditorů, Komorou auditorů ČR, Radou pro veřejný dohled nad auditem a Ministerstvem financí ČR. Výkonná ředitelka Monika Zahálková zde prezentovala právě vytvořený Kodex správy řízení a společností ČR 2018.

Akce byla zaměřena na problematiku Corporate Governance v českém prostředí pohledem externího a interního auditu, proto svá odborná vystoupení prezentovali hlavně hosté z řad pořádajících společností: Ondřej Landa (náměstek ministryně financí ČR), Tomáš Pivoňka (prezident ČIIA), Jana Švenková (kontrolorka RVDA). Dále vystoupil Petr Kříž (partner PwC) a velký ohlas mezi auditory měla přednáška Pavla Vyhnánka (místostarosta MČ Praha 7) z jeho pohledu radního o kontrole financování městské části.

Monika Zahálková zdůraznila, že vznikem Kodexu začíná etapa, kdy také přítomní auditoři mohou pomoci uvést tento dokument do běžného života českých firem. Poděkovala všem členům poradního sboru Kodexu, z nichž někteří byli na konferenci přítomni mezi hosty, a uvedla, že se těší na další setkávání s nimi při práci nad II. dílem Kodexu, tzv. Metodikou práce správních orgánů.

 

účastníci panelové diskuze na konferenci

Více podrobností najdete v tiskové zprávě NKÚ.