Knihovna

Nedostatek dostupných či ucelených informací, neexistující přehled světových kodexů správy a řízení obchodních korporací, obtížná dosažitelnost záznamů ze zajímavých konferencí či mezinárodních studií a literatury z oblasti corporate governance byly hlavními důvody pro vytvoření ucelené elektronické knihovny.

Knihovna obsahuje většinu dostupných dokumentů, ať již článků, knih, kodexů či prezentací z konferencí a studií z celého světa.

Je členěna na sedm rubrik a čtenářům nabízí národní a firemní kodexy, učebnice, autorské publikace a odborné časopisy i výzkumné zprávy.

Každý člen Institutu, který požádal o přístupové heslo, může Knihovnu využívat podle svých potřeb. Tato nová služba je přístupná pouze členům Institutu, a to jak fyzickým, tak i korporátním členům v rámci jejich členství.

 

Volně přístupné dokumenty 

  • Dokument G20/OECD Principy správy a řízení společností
    Nový dokument, který Czech Institute of Directors představil české veřejnosti v roce 2017