Jak být členem správního orgánu a klidně spát?

Při posledních poradách a diskusích ohledně nových produktů našeho Institutu jsme došli k zajímavému závěru. Vše, co se snažíme vytvořit a převést do konkrétních projektů pro představenstva, dozorčí i správní rady, je vlastně jeden veliký EKOSYSTÉM.

Proč ekosystém? Protože naším cílem je dokonale zefektivnit práci orgánů a dovést jejich rozhodovací procesy
k fungujícímu systému vztahů a komunikace.

Naším prvním produktem bylo vzdělávání, ale dnes již víme, že to nestačí. Je třeba dodávat takové projekty, které vše zjednoduší, zefektivní a budou jednoduše uchopitelné. Pomohou lidem ve správních orgánech lépe komunikovat, hledat řešení, východiska nebo kompromisy, vědět, že jejich rozhodnutí jsou správná, odborně podložena, že mohu jednoduše řečeno: „Klidně spát“.

Snad se nám to daří. Nové projekty tvoříme (hodnocení práce správních orgánů, vztahová inteligence, komunikace), společnosti se tématu více věnují, chtějí sdílet zkušenosti, státní entity dávají podporu a rády vidí výsledky naši práce.

Téma Corporate Governance je v Česku poměrně mladá disciplína ale sama vidím, jak se za posledních 5 let vztah členů správních orgánů v přístupu k celé správě a řízení společností mění.

Všichni chceme klidně spát a co je tedy jeho předpokladem? Zákon o obchodních korporací zavádí institut ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM A SPRÁVNÝ PODNIKATELSKÝ ÚSUDEK. Pamatuji si, jak úsměvné reakce tato slova vzbuzovala, ale ona jsou vlastně neskutečně správná. Já bych osobně dodala – za předpokladu nejvyšší morální integrity.