Už od roku 2012 oceňujeme nejlépe řízené a spravované společnosti u nás. V letošním roce jsme spojili síly s Deloitte Czech Republic a přinesli do Česka novinku: soutěž Czech Best Managed Companies (BMC), která oceňuje kvalitu řízení soukromě vlastněných společností včetně jejich managementu ve dvaceti zemích světa. A letos poprvé i v České republice.


Představujeme 10 vítězů soutěže Czech Best Managed Companies 2020:

 

–> Čím se zabývají oceněné firmy? Přečtěte si jejich medailonky zde <––

 

Pracovat v čele poroty prvního ročníku BMC a potkávat úspěšné a schopné lidi, kteří své firmy vybudovali od základu, pro mě bylo velkou radostí a ctí. I když byl první ročník BMC poznamenán pandemií, věřím, že právě tato náročná doba ukáže dobrý základ ve správě a řízení společností ve firmách, které zvítězily. Jsou to právě vítězné firmy, které jsou a budou základem české ekonomiky. Proto si zaslouží velký respekt a uznání, o což jsme se v porotě snažili. Nejraději bychom vybrali téměř všechny, které se do soutěže přihlásily. U všech jsme viděli velké pracovní nasazení a osobní odpovědnost. Schopnost vzít si na sebe odpovědnost považuji v dnešní době za klíčovou vlastnost každého úspěšného vlastníka firmy.

 

Monika Zahálková
výkonná ředitelka Czech Institute of Directors, předsedkyně poroty Czech Best Managed Companies

 

Dosavadní i aktuální epidemiologická opatření významně zasáhla do tohoto ročníku Czech Best Managed Companies a bohužel nakonec zabránila tomu, aby slavnostní předání ocenění proběhlo dle původního plánu. Věříme však, že do budoucna budeme mít další příležitosti k vzájemnému setkání a zviditelnění Vaší účasti v tomto programu, stejně tak jako že další ročník – Czech Best Managed Companies 2021 proběhne s Vaší účastí a v plném rozsahu.