31. března 2021 jsme vydali první číslo Corporate Journal News v roce 2021.

Informujeme Vás v něm o připravované publikaci „Metodika“, která navazuje na náš již vydaný Kodex správy a řízení společností ČR, který mimochodem bude aktualizovaný o novelu ZOK, která vešla v platnost k 1.1.2021. Tato aktualizace Kodexu bude součástí publikace „Metodika“.

A dále si dovolujeme představit spolupráci s novými členy CIoD, a to společností SAS a EY, na kterou se nesmírně těšíme.

Následující číslo CJN plánujeme vydat na přelomu května / června 2021, kde už budeme konkrétnější o připravovaných akcích a termínech našich vzdělávacích programů a seminářů .

Celé číslo CJN 1/2021 naleznete zde