číslo 5, 13. prosince 2018

Editorial

 

Vážení čtenáři a příznivci našeho Institutu,

adventní čas sám o sobě nabízí k příjemnému zvolnění tempa, pracovního i osobního, a k pomalému naladění na vánoční atmosféru. Už dávno ale vím, že je tomu v reálném životě zcela naopak. Tempo se zrychluje, protože do Vánoc přece musíme stihnout tolik věcí. Rychle hledáme termíny na setkání, protože to „přece musíme do Vánoc stihnout“ a do toho jsou různá vánoční setkání a večírky. A to nemluvím o shánění dárků a pečení cukroví a úklidu a vůbec o takovém tom klasickém blázinci. Chci Vám říci, že přátele můžeme potkat i po Vánocích, a naopak si dát třeba novoroční skleničku. I po Vánocích můžeme udělat generální úklid. I po Vánocích si můžeme dělat radost vzájemným setkáním.

I když by tento editorial měl být věnován shrnutím toho, co najdete níže, nedá mi to a musím se spíš zamyslet, v jak zvláštní době žijeme a jak to ovlivňuje i naši práci, a především naše klienty.

Rok plný demokratických povinností, mám na mysli voleb, už sám o sobě nepřinesl žádnou příjemnou atmosféru – ba naopak. Nemusím zde opakovat, co vše se letos odehrálo a čím si procházíme, jak zásadním morálním úderům jsme vystavováni a kolik nepochopitelných věcí kolem sebe pozorujeme.

I svět našich klientů se mění, ať už je to další generační výměna v rodinných firmách, agilita ve velkých korporacích i různé legislativní novinky a evropské směrnice na trhu. To, že se nám podařilo po dlouhých letech napsat pravidla a doporučení ve formě Kodexu správy a řízení společností ČR je velká věc a nyní se snažíme jej prosadit na českém trhu, dostat na stránky regulátorů a velkých korporací. Píšeme i následnou Metodiku, která jde ještě praktičtěji a hlouběji do detailů principů správy a řízení společností. O tom všem se dočtete níže.

Přeji Vám do nastávajících dnů hodně energie, trpělivosti a času na své blízké, dostatek nadhledu nad vším tím spěchem, a především pak hodně ale opravdu hodně optimismu a radosti i z maličkostí.

Krásný adventní čas

Monika Zahálková
výkonná ředitelka Czech Institute of Directors

Na pořadu dne

 

Rozhovor s Liborem Davidem, novým členem Institutu členů správních orgánů

 

Libor David, nový člen Institutu, se celý život věnoval obchodnímu a technickému poradenství. Svou kariéru začal ve společnosti Accenture jako konzultant, postupně se vypracoval na ředitele Sektoru finančních služeb pro střední Evropu a když před dvěma lety z této firmy odcházel, byl na pozici generálního ředitele. Nyní pracuje jako nezávislý business poradce.

S Liborem jsme se setkali a zeptali se ho na pár otázek, které se vztahují právě ke corporate governance.

Libore, řekněte nám, kdy jste se poprvé setkal s pojmem corporate governance?

Bylo to, když jsem se jako senior manažer ve společnosti Accenture začal spolupodílet na vedení transformací u klientů. Během transformací docházelo ke změnám zásadních firemních procesů a systémů a bylo důležité tyto změny náležitě probrat a schválit na nejvyšší úrovni. Zajímali jsme se proto, jaký je správný proces schvalování a jaké podklady je nutné vypracovat pro nejvyšší vedení. Dnes vím, že proces schvalování klíčových rozhodnutí je pouze jednou z oblastí corporate governance, je to ale oblast, která je nejvíce viditelná pro celou firmu.

Za svůj profesní život jste působil většinou v poradenství, potkával jste vysoce postavené manažery. Bylo jim téma corporate governance vlastní?

Ano, setkával jsem se s mnoha zástupci vrchního vedení v řadě firem a téma řádného vedení firmy a zajištění její prosperity bylo vždy klíčové. Nicméně otázka corporate governance byla mnohdy zužována jen na rozhodovací proces, který vycházel z tradic firmy a existovaly samozřejmě rozdíly v jeho provádění. Po schválení novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob samozřejmě vzrůstá zájem o celou problematiku procesů v rámci corporate governance a myslím, že je prostor i pro standardizaci těchto procesů napříč firmami a vytvoření definovaných „best practices“.

 

„Institut je místo, kde se mohu více dozvědět o současné regulaci vztahů řídících orgánů společností. Je to také místo, kde se mohu setkat s významnými českými manažery a odborníky z řady oblastí, kteří buď stanovují, nebo přímo aplikují pravidla corporate governance.“

 

Jak a kdy jste slyšel poprvé o našem Institutu?

Na Institut mě upozornil můj kolega, když jsem se zajímal o to, kde se mohu více dozvědět o současné regulaci vztahů řídících orgánů společností. Je to také místo, kde se mohu setkat s významnými českými manažery a odborníky z řady oblastí, kteří buď stanovují, nebo přímo aplikují pravidla corporate governance.

Proč si myslíte, že problematika corporate governance je v západním světě zcela běžně řešena v každé společnosti, ale u nás to stále „pokulhává“?

Myslím si, že to je právě tím, že historicky se vedení firem zaměřovalo hlavně na rozhodovací proces, který se ve firmě tradičně rozvíjel. A také tím, že korporátní scéna je v naší zemi poměrně mladá a má malý podíl kapitálového trhu. Zatím je ještě poměrně krátká zkušenost s prováděním zásadních změn formy a struktury vlastnictví, s komunikací s akcionáři a obecně s krizovými situacemi, ve kterých je existence všech orgánů a procesů corporate governance důležitá. Po schválení novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob bude ale zájem o celou šíři správně pojaté corporate governance vzrůstat – zástupci vedení firem si rychle uvědomí, že pojištění odpovědnosti zdaleka vše nevyřeší.

Absolvoval jste vzdělávací Program Corporate Governance, který pořádáme. Jak vás zaujal?

Na vzdělávacím Programu Corporate Governance mě zaujala právě šíře témat, která jsou v něm zahrnuta. Po jeho absolvování si člověk uvědomí, co vlastně všechno je součástí správně fungující corporate governance. Jednotlivá témata prezentovali významní čeští odborníci a v řadě oblastí byly k dispozici detailní návody, jak by správné procesy corporate governance měly fungovat, aby splňovaly regulatorní požadavky.

Myslíte si, že morálka a etika úzce souvisí s vedením firmy?

Principy a metody používané vedením firmy se nějakým způsobem zapisují do charakteru a interního fungování celé firmy. Etika podnikání je důležitá nejen pro obchodní partnery firmy, ale formuje i pracovní prostředí a promítá se do chování jednotlivých zaměstnanců. V pracovním prostředí trávíme většinu našeho času, a tak nás ovlivňuje v tom, jací jsme. Myslím, že etika se nás tímto dotýká daleko více, než bychom čekali.

 

„Korporátní scéna je v naší zemi poměrně mladá a má malý podíl kapitálového trhu. Zatím je ještě poměrně krátká zkušenost s prováděním zásadních změn formy a struktury vlastnictví, s komunikací s akcionáři a obecně s krizovými situacemi, ve kterých je existence všech orgánů a procesů corporate governance důležitá.“

Jakou roli by Institut měl podle vás hrát v příštích letech na českém trhu?

Institut za řadu let svého působení vytvořil a shromáždil unikátní know-how a spolupracuje s významnými institucemi, které jsou klíčové ve všech částech corporate governance, od význačných právních firem, přes regulátory, zástupce kapitálového trhu, zástupce akademického světa až po významné české manažery. Institut je zdrojem nejlepší možné best practice v oblasti corporate governance, kterou je u nás možné získat. Proto je spolupráce s Institutem unikátní příležitostí pro každou firmu, která se chce nejen dozvědět o celé šíři této problematiky, ale také pro firmu, která chce zjistit úroveň své corporate governance a vypracovat její zlepšení.

 

Libor David je nezávislý byznys poradce, který pracoval ve společnosti Accenture více než 20 let. Nejdříve zodpovídal za aktivity divize Finančních služeb v regionu Danubia, který zahrnoval Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Balkán, později se stal generálním ředitelem pro Českou republiku. Podílel se na řadě velkých a transformačních projektů v sektoru finančních služeb, a to pro přední instituce ve střední Evropě a USA. Vystudoval elektrotechniku na Českém vysokém technickém učení v Praze.

Aktuálně

 

Assessment: nová služba pro usnadnění podnikání 

 

Jak jste na tom s dodržováním standardů corporate governance? Zajímá vás, jak si vede vaše firma či společnost? Víte, že některá pravidla dodržujete, ale nejste si jisti, která další dodržovat, aby vám skutečně pomohla ve vašem podnikání? Na tyto a další otázky vám pomůže najít odpovědi Assessment Corporate Governance.

Častokrát víme, co se nesmí a to bedlivě dodržujeme. Víme ale, co se smí a co nám podnikání skutečně usnadní?  

Assessment Corporate Governance je detailní analýza správy a řízení vaší firmy či společnosti. Provádíme ji v souladu s novým Kodexem správy a řízení společností 2018, který vychází ze standardů respektované OECD, ale je zasazen do českého legislativního prostředí.

Pro koho je služba Assessment CG vhodná?

 

Analýza je vhodná pro všechny, kteří chtějí: 
> Jasnou deklaraci odpovědného přístupu managementu
  > Efektivnější řízení své společnosti/firmy
  > Nastavit transparentní procesy pro spolupráci s kontrolními orgány
> Posílit investorské vztahy
> Deklarovat důvěru vůči potenciálním investorům či zlepšit rating společnosti
> Nastavit světově ověřené procesy správy společnosti

Mám krok A – analýzu. Ale co dál? Co bude krok B? 

 

Aby měla tato teoretická analýza smysl a pozitivní dopad do vaší společnosti, musí se propsat do praxe. Proto vám vypracujeme Akční plán, tedy souhrn doporučení, co následně konkrétně dělat, aby vám principy corporate governance skutečně pomohly firmu či společnosti správně a efektivně řídit a usnadnily vám tak podnikání. A o podnikání jde přece v první řadě.

 

Napsali jsme

 

Kodex správy a řízení společností aneb nová regulace, kterou budete mít rádi

 

Do prosincového čísla odborného časopisu Interní auditor jsme přispěli článkem o novém Kodexu správy a řízení společností ČR, tedy o nové regulaci, kterou budete mít – familiárně řečeno – rádi. Prozradili jsme zde „příběh Kodexu”, tedy to, co za jeho tvorbou stojí, co se vše muselo stát a kdo se musel spojit, aby vzniklo toto dílo, které nemá nejen u nás, ale i ve světě obdoby.

 

„Za poslední dva roky potkávám hodně akcionářů či majitelů firem, kteří jedním hlasem tvrdí: „Při dnešním množství zákonů, předpisů, směrnic a regulací se už prakticky efektivní business dělat nedá“. A mají pravdu. Jedna z předních poradenských společností spočítala, že nárůst nákladů spojených s udržením administrace všech zákonných agent stoupla v posledních letech až o 40 %. Je tudíž pochopitelné, že s každou novou rekodifikací zákonů, aktualizací směrnic či změnou předpisů se krevní tlak zvyšuje a chuť vůbec věnovat pozornost těmto tématům je téměř nulová,“ říká Monika Zahálková, výkonná ředitelka Czech Institute of Directors.

 

Pracovní snídaně: Trestní zodpovědnost právnických osob

 

V polovině října jsme uspořádali další z naší pravidelné řady pracovních snídaní. Tentokrát to bylo na téma Trestní zodpovědnost právnických osob, na které jsme spolupracovali se společností KPMG Legal. Zabývali jsme se nejen legislativními požadavky trestní zodpovědnosti právnických osob, ale i praktickými otázkami, které souvisejí s implementací compliance programů. Účastníci ocenili zejména informace, které mohou využít ve své práci člena správního orgánu a které jim umožní kvalitnější a „bezpečnější“ správu jejich společnosti. Snídaní nás provedla Iva Baranová, senior advokátka KPMG Legal, a Filip Horák, advokát KPMG Legal.

 

Zajímají vás naše pracovní snídaně?

 

Pracovní snídaně organizujeme několikrát za rok, a to vždy na aktuální téma. Členy Institutu členů správních orgánů zveme na tato setkání automaticky. Dalším benefitem členství je také to, že členové za svou účast již nic neplatí.

Zajímají vás tato setkání? Přečtěte si o výhodách členství v Institutu.

Připravujeme

 

Novinka: Metodické pokyny správy a řízení společností ČR

 

V příštím roce se chystáme vydat nový dokument – tzv. Metodické pokyny správy a řízení společností ČR, které budou navazovat na díl první, Kodex správy a řízení společností ČR. Nová Metodika bude ovšem více zaměřena prakticky a bude tak více použitelná pro střední a rodinné firmy, které chtějí dobrovolně ve svém řízení uplatnit principy corporate governance.http://www.cginstitut.cz/wp-admin/post.php?post=2732&action=edit#

Na dokumentu pracujeme s mnoha odbornými partnery. Jako v případě Kodexu je hlavním partnerem společnost Deloitte, konkrétně Deloitte Corporate Governance Centrum, a obsah konzultujeme například s Českou národní bankou, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem spravedlnosti ČR a jinými.

Metodické pokyny správy a řízení společností ČR představíme na podzim roku 2019.

 

„Chceme, aby oba dokumenty, tedy Kodex i Metodika, byly vlídným a praktickým návodem pro všechny strany. Pro akcionáře, aby věděli, jaké jsou ověřené principy v řízení firmy. Pro manažery, aby cítili oporu i ochranu v doporučeních, která v dokumentech najdou. A koneckonců i pro státní správu, která vlastní a spravuje nemalé firmy velkého společenského významu,” vysvětluje myšlenku obou dokumentů Monika Zahálková, výkonná ředitelka Czech Institute of Directors.

Zajímají vás nové Metodické pokyny správy a řízení společností ČR? Chcete být mezi prvními a dozvědět se termín vydání? Napište nám nebo zavolejte a my vás budeme informovat!

 

Jarní Program Corporate Governance: začínáme v únoru 2019

 

I v novém roce budeme pokračovat v našem klíčovém vzdělávacím Programu Corporate Governance.

 


„Neustále jsme doslova „bombardování“ různými nařízeními, směrnicemi, zákony či dalšími regulacemi. Soustředíme se jen na to, co nesmíme a předmětem našeho podnikání se tak často nestává naše podnikání, ale orientace v těchto zařízeních,” říká Monika Zahálková, ředitelka Czech Institute of Directors. „Existují ale principy Corporate Governance, které jsou postaveny na dobrovolném užívání a jejich principy nám usnadńují podnikání. Řeknou nám, jak si podnikání nastavit tak, abychom mohli „svobodněji dýchat” a mohli „klidně spát”, vysvětluje přínosy Corporate Governance Monika Zahálková, která Program organizuje.

Proč právě Program Corporate Governance?

 

Přidejte se k mnoha manažerům, ředitelům, akcionářům či investorům, kteří Program Corporate Governance již absolvovali. Přečtěte si jejich názory a doporučení a zapište se do našeho jarního Programu.

Výuka je rozdělena do čtyř bloků, a to vždy ve čtvrtek a pátek. Budou vás učit přední odborníci, společně probereme nejen principy CG, ale podíváme se i na legislativu či finance. V neposlední řadě oceníte sdílení zkušeností s ostatními účastníky tohoto vzdělávacího programu.

Modul

Modul I

Modul II

Modul III

Modul IV

Termín

7. – 8. března 2019

4. – 5. dubna 2019

25. – 26. dubna 2019

23. května 2019

Téma

Úvod do problematiky corporate governance

Právo a jeho aspekty při práci člena správního orgánu

Finanční desatero člena správního orgánu

Softskills při správě a řízení společnosti

Členství v Czech Institute of Directors

 

Přidejte se do našeho Institutu a získejte mnohé výhody – jako třeba pozvánky na exkluzivní akce, pracovní snídaně, workshopy, ale i platformu pro vzdělávání s odborníky, kteří vám se správou a řízením vaší společnosti či firmy pomohou. Významným benefitem je také „vstupenka“ do exkluzivního klubu, ve kterém potkáte mnohé členy správních orgánů, jako členy představenstev, dozorčích a správních rad i nejvyššího managementu.

 

4 důvody, proč být členem Institutu členů správních orgánů

 

> Budete přednostně dostávat informace z oblasti corporate governance

> Dostanete pozvání na exkluzivní akce, pracovní snídaně či workshopy

> Stanete se součástí skupiny odborníků správy a řízení společností

> Budete se potkávat se členy správních orgánů, tj. se členy představenstev, dozorčích a správních rad a nejvyššího managementu významných firem

 

Chcete se dozvědět o členství více? Kontaktujte nás telefonicky na 602 155 105 anebo nám napište na adresu lucie.pruzinova@ciod.cz

Chcete dostávat aktuální zprávy o corporate governance z Czech Institute of Directors?

Přihlášením se k odběru souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení.