číslo 1, 26. února 2019

Editorial

Vážení čtenáři a příznivci našeho Institutu,

zdravím Vás poprvé v tomto roce a jsem ráda, že začínáme s mnoha novinkami, které Vás, doufám, potěší.

Protože se kolem nás děje tolik věcí, rozhodli jsme se pro vydávání tohoto newsletteru jako dvouměsíčníku. Přidali jsme rubriky a upravili celkový vizuál. Vizuální změna nastala i na našich webových stránkách a jak nám statistika napověděla, chcete dostávat informace nejen ve čtecí verzi. Proto jsme zvolili formu krátkých videí, které budou informovat především o produktech CG Institutu a novinkách, které v tomto roce chystáme. Prvním videem je video o našich službách a vlajkovém Programu Corporate Governance, na které se můžete podívat níže v tomto newsletteru nebo ho najdete přímo na úvodní stránce našeho webu. Věříme, že tyto úpravy přijmete pozitivně.

Nejbližší akcí, která nás čeká, je otázka „rozvodu Velké Británie a Evropské unie“, tedy Brexit. Protože si myslíme, že tato věc se netýká jen našich členů či businessu, ale prakticky každého občana naší země, bude první naší letošní akcí „Business Breakfast“ na toto téma. Snídaně se uskuteční již 5. března. Kdo vystoupí a jaká témata převáží, se dočtete níže.

Nově jsme do našeho Journalu zařadili rubriku „přestupy“, protože jich bylo více než dost. A ta hlavní v životě mém i životě Institutu se stala 29. ledna, kdy jsem byla jmenována do představenstva vydavatelství Economia, a.s. Zastávám roli neexekutivního člena, takže tato novinka nic nemění na faktu, že zůstávám v Institutu i nadále a dále se budu věnovat Vám, našim členům, a příznivcům corporate governance.

Krásné předjarní dny,

Monika Zahálková
výkonná ředitelka Czech Institute of Directors

Na pořadu dne

 

Rozhovor s Jozefem Pappem, partnerem společnosti Stanton Chase

 

Jozef Papp je partnerem mezinárodní společnosti Stanton Chase. Za svou více než dvacetiletou kariéru se mu podařilo umístit stovky kandidátů, zejména v IT průmyslu. Jozef také vyhledává talenty na vysoké manažerské pozice a poskytuje Board Services, tedy radí a pomáhá vést managementy. Protože Jozef aktivně spolupracuje se členy představenstev a nejvyššího managementu, zeptali jsme se ho otázky ke správě a řízení firem. 

 

Jozefe, ve svém profesním životě pracujete s top manažery. Jak je jim téma corporate governance vlastní? 
Dobrá polovina manažerů má o corporate governance nějaké, většinou nevalné, povědomí a druhá půlka ho používá jako výmluvu, že něco nejde. Problém je ale hlubší, leží ve struktuře byznysu: mám na mysli konflikt mezi excelovou tabulkou a morálkou a právem. Manažeři jsou často pod tlakem, akcionáři po nich chtějí, aby dosáhli výsledků jakýmikoliv prostředky. Jenže tyto prostředky jsou často v konfliktu s etikou a někdy jsou i protiprávní. Pokud manažer tlaku podlehne, může se spolehnout na jedinou věc: pokud se to provalí, jeho zadavatel, akcionář, ho nepodrží.

Jedním z cílů Institutu je kultivovat podnikání, aby bylo transparentnější a čitelnější. Jako člověk z venku, který dlouhodobě pracuje s manažery, dokážete říct, jestli se nám to daří?
České prostředí se za poslední roky zlepšilo také díky práci Institutu a díky tomu, že spolu s Deloitte vytvořil český Kodex správy a řízení společností. Ovšem máme před sebou obrovský kus práce. Mladá generace často oportunisticky nasála móresy těch starších a stále platí, bližší „finanční košile než etický kabát“. Na druhou stranu je stále více těch, pro které je etika byznysu a právo prioritou. Ti zpětně ovlivňují i ostatní kolegy a firemní prostředí. Na úrovni Skandinávie nebo Británie zdaleka nejsme, ale mezi postkomunistickými zeměmi hrajeme prim. Avšak do doby, než bude v Česku existovat regulátor, který by corporate governance vymáhal, se budeme pohybovat jen malými kroky. Přitom u bank by CG měla hlídat Česká národní banka a u firem kotovaných na burze pak Pražská burza. Ani jedna instituce to však nedělá důsledně. Ani samotné firmy často o CG nemají zájem, správní rady to neřeší – a pokud ano, pak interním auditem, o jehož nezávislosti a objektivitě lze často pochybovat. Počet klientů, kteří se na nás obrací s žádosti o posouzení řídících orgánů firem a o tzv. board services, však rok od roku roste.

 

„Problém je ale hlubší, leží ve struktuře byznysu: mám na mysli konflikt mezi excelovou tabulkou a morálkou a právem. Manažeři jsou často pod tlakem, akcionáři po nich chtějí, aby dosáhli výsledků jakýmikoliv prostředky. Jenže tyto prostředky jsou často v konfliktu s etikou a někdy jsou i protiprávní.“

Institut funguje již 20 let. O jeho služby měly v minulosti zájem především velké firmy a korporace. Poslední dobou jsme ale čím dál více v kontaktu s českými středními a rodinnými firmami. Můžeme tvrdit, že české rodinné firmy jsou na prahu dospělosti a že dozrály? 
Firmy více chápou, jak důležitá je reputace. Zákazníci vyžadují dobré obchodní praktiky a dodržování práva. A není to jen o morálce, ve fungující společnosti je corporate governance ekonomická nutnost. Průšvihy a neetické chování v důsledku stojí obrovské peníze, ztrátu důvěry zákazníků nebo problémy s úřady. U rodinných firem, se kterými je spojeno jméno zakladatele a také reputace společenská, to platí dvojnásob. K tomu připočtěte, že čeští otcové-zakladatelé v této době míří do důchodu a chtějí předat nové generaci fungující firmy, které je udržitelné a nemají ve skříních schované kostlivce.

 

„Na úrovni Skandinávie nebo Británie zdaleka nejsme, ale mezi postkomunistickými zeměmi hrajeme prim. Avšak do doby, než bude v Česku existovat regulátor, který by corporate governance vymáhal, se budeme pohybovat jen malými kroky.“

 

Už jsme zmínili, že Institut oslavil 20 let své existence. Jakou roli by měl Institut hrát v příštích letech na českém trhu?
Jednoznačně evangelizační. V firmách stále chybí know-how o důležitosti corporate governance a na trhu chybí řádný a uznávaný etalon, se kterým by se mohly poměřit. Bude skvělé, pokud bude Institut pokračovat ve své vzdělávací roli, a ještě lepší by bylo, pokud by se stal zatím neformálním regulátorem a zároveň etalonem dobře fungujících správních orgánů, podobně jako je jím více než sto let Institute of Directors ve Velké Británii.

 

„Průšvihy a neetické chování v důsledku stojí obrovské peníze, ztrátu důvěry zákazníků nebo problémy s úřady.“

Jozef Papp je partnerem mezinárodní společnosti Stanton Chase, která se zabývá vyhledáváním talentů na vysoké manažerské pozice (tzv. Executive Search). Do oboru přišel v roce 1998 ze společnosti Deloitte, kde působil v oblasti Management Consultingu. Na špičkové pozice umístil stovky kandidátů v různých segmentech trhu, primárně v IT a průmyslu. Pražskou kancelář Stanton Chase založil v roce 2009. Je certifikovaným koučem, poskytuje tzv. Board Services (poradenství a vedení firemních boardů) a konzultace v oblasti human capital. Mluví česky, slovensky, maďarsky a anglicky, částečně rusky a německy. Je ženatý a má tři dcery.

Zveme vás

 

Pracovní snídaně: Evropské téma roku –> BREXIT

 

I v letošní roce náš Institut pokračuje v oblíbeném a ověřeném formátu pracovních snídaní na vybrané téma. Tentokrát se budeme ptát a zejména hledat odpovědi na otázky: Jaký bude mít Brexit dopad na vaši firmu? Jste připraveni na „no deal“? 

 

V roli přednášejících vystoupí odborníci ze společnosti Deloitte: David Marek, hlavní ekonom, Martin Vlk, advokát pro Anglii a Wales, a Tereza Tomanová, manažerka oddělení daní.

 

Probíraná témata

 • Brexit – zbytečná panika nebo reálný problém?
 • Možné scénáře a jejich dopad na českou ekonomiku, jednotlivé sektory a na vaše podnikání
 • Právní a daňové aspekty
 • Rizika Brexitu a jejich možná minimalizace
 • Zaměstnávání českých občanů
 • S čím máme počítat, uvažujeme-li o důsledcích Brexitu

 

Termín, čas & místo 

 

Jak se přihlásit

 • Přihlaste se e-mailem na lucie.pruzinova@ciod.cz anebo telefonicky na +420 602 155 105
 • Registrace jsou možné do 28. února 2019

 

Vstupné 

 • Členové Czech Institute of Directors mají vstup zdarma
 • Vstupenka pro nečleny stojí 1 900 Kč (bez DPH)

Na čem pracujeme 

 

Hlasujte s námi v anketě Zákon roku 

 

V letošním roce je Czech Institute of Directors opět partnerem ankety Zákon roku. Hlasujte v jubilejním 10. ročníku této prestižní ankety. Dejte hlas tomu zákonu, který je pro vás osobně či pro vaši společnost nejpřínosnější a má pro vás tak největší význam. 

 

Jaká jsou nominovaná témata? 

 

 • Evropský balíček oběhového hospodářství 
 • Zákon č. 169/2018, který je změnou zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a to jen v části, která se týká výstavby dopravní infrastruktury 
 • Zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon o ochranných známkách a některé další zákony

 

Podrobnější informace o nominovaných zákonech jsou na www.zakonroku.cz.

 

Hlasovat můžete až do 7. dubna 2019. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety se uskuteční 16. dubna 2019. Organizátorem ankety je společnost Deloitte Legal.

 

Věříme, že účastí v této anketě pomáháme ve zlepšování podnikatelského prostředí, “ Monika Zahálková, výkonná ředitelka Czech Institute of Directors

 

Zveme vás

 

Jarní Program Corporate Governance: začínáme v dubnu 2019

 

Vypsali jsme nové termíny pro jarní Program Corporate Governance. Přidejte se k mnoha manažerům, ředitelům, akcionářům či investorům, kteří již Program absolvovali v minulých letech a co o něm říkají

 

Výuka je rozdělena do čtyř bloků, vždy ve čtvrtek a pátek. Přednášet vám budou přední odborníci s dlouholetou praxí. Probereme nejen principy Corporate Governance, ale podíváme se i na legislativu či finance. A v neposlední řadě – určitě oceníte sdílení zkušeností s ostatními účastníky.

 

První modul začíná již v dubnu. 

 

Modul Termín Téma
Modul I.            4. – 5. dubna 2019         Úvod do problematiky corporate governance, základní principy a modely řízení
Modul II     25. – 26. dubna 2019         Právo a jeho aspekty při práci člena správního orgánu
Modul III     23. – 24. května 2019         Finanční desatero člena správního orgánu
Modul IV     13. června 2019         Softskills při správě a řízení společnosti

Modul Termín Téma
Modul I.            4. – 5. dubna 2019         Úvod do problematiky corporate governance, základní principy a modely řízení
Modul II     25. – 26. dubna 2019         Právo a jeho aspekty při práci člena správního orgánu
Modul III     23. – 24. května 2019         Finanční desatero člena správního orgánu
Modul IV     13. června 2019         Softskills při správě a řízení společnosti

„Neustále jsme doslova „bombardování“ různými nařízeními, směrnicemi, zákony či dalšími regulacemi. Soustředíme se jen na to, co nesmíme a předmětem našeho podnikání se tak často nestává naše podnikání, ale orientace v těchto nařízeních,” říká Monika Zahálková, ředitelka Czech Institute of Directors. „Existují ale principy Corporate Governance, které jsou postaveny na dobrovolném užívání a jejich principy nám usnadńují podnikání. Řeknou nám, jak si podnikání nastavit tak, abychom mohli „svobodněji dýchat” a mohli „klidně spát”, vysvětluje přínosy Corporate Governance Monika Zahálková, která Program organizuje.

Personálie
Personální přestupy konce roku 2018 a počátku roku 2019

Monika Zahálková, členka představenstva mediálního domu Economia
Monika Zahálková se stala členkou představenstva mediálního domu Economia. Ten vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom a Respekt a několik odborných titulů. Zároveň provozuje weby Aktuálně.cz, IHNED.cz, Atlas.cz nebo Volný.cz. Monika Zahálková i nadále zůstává ředitelkou CIoD.

Petr Witowski, generální ředitel a předseda představenstva pražského dopravního podniku
Petr Witowski se stal novým generálním ředitelem a předsedou představenstva Dopravního podniku hlavního města Prahy. Dříve působil v České spořitelně nebo v Bance CREDITAS.

Juraj Šedivý, generální ředitel a předseda představenstva Cetin 
Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva provozovatele telekomunikačních sítí Cetin se stal Juraj Šedivý. Ten dříve řídil Telefóniku O2 na Slovensku.

Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS
Novým předsedou představenstva provozovatele energetické přenosové soustavy ČEPS se stal Martin Durčák. Dříve pracoval jako manažer v petrochemickém holdingu Unipetrol.

Vít Vážan, generální ředitel Českých radiokomunikací
Vít Vážan se stal novým generálním ředitelem Českých radiokomunikací, kde dříve pracoval jako finanční ředitel. Před příchodem do ČRA působil ve skupině Nova.

Margus Simson, člen představenstva a Cheif Digital Officer Komerční banky 
Novým členem představenstva a Chief Digital Officerem Komerční banky se stal Margus Simson. V průběhu své kariéry pomohl realizovat digitální řešení pro různé banky a další firmy v Pobaltí.

Inspirace
Inspirujte se těmito knihami

Až dojdou peníze, Stephen D. King, nakladatelství Paseka
Konec západního blahobytu 
Věk hojnosti“ právě končí. Západ si žil nad poměry a na další luxus– na důchody, zdravotní či sociální péči – mu docházejí peníze. Reálnost této hrozby už dnes potvrzují první signály, jako klesající úroveň západní střední třídy a akumulace bohatství v rukou jednotlivců. Po šesti zázračných desetiletích růstu a vzestupu životní úrovně jako by ekonomika narazila na neprostupnou zeď a politici a ekonomové se jen těžko shodnou na způsobu, jak ji znovu oživit. Stále ještě věří svým klasickým nástrojům a předpokládají, že útlum je jen dočasný. Možná ale jen strkají hlavu do písku. Cílem autora této knihy, významného britského ekonoma, však není hororový scénář budoucnosti. Stephen D. King analyzuje příčiny a průběh několika historických krizí – například argentinské nebo japonské – a přináší několik řešení. Jsou bolestná, ale nevyhnutelná. 

Zrádná nahodilost, Nassim Nicholas Taleb, nakladatelství Paseka 
O skryté roli náhody na finančních trzích a v životě 
Každý z nás se snaží v životě uspět, některým se však v tomto úsilí daří lépe než ostatním. Je to zásluhou výjimečné dávky talentu, mimořádné píle či optimální strategie? Nebo snad lze úspěch přičítat především čemusi zcela nepředvídatelnému – náhodě a štěstí? Kniha amerického ekonoma a investičního poradce, jež podobně jako jeho nejslavnější práce Černá labuť krátce po svém vydání obletěla svět, se nepokouší o nic menšího než zásadně změnit náš pohled na sféru podnikání a obchodu a okolní svět vůbec a přimět nás, abychom si uvědomili zásadní roli, jakou v nich hraje fenomén nahodilosti. Autor v ní nezapře svou profesní zkušenost s finančními trhy, své inspirativní postřehy a úvahy však dokáže aplikovat i na životní realitu důvěrně známou každému z nás.

Radikální otevřenost, Kim Scottová, Jan Melvil Publishing   
Jak být silným lídrem, a přitom neztrácet lidskost 
Šéfování je obtížné pro každého. Oceňujete nasazení svých podřízených, ale současně vidíte jejich nedostatky. Co dál? Nechcete nikoho ranit nebo urazit. Jenže chyby napravit musíte – je to vaše povinnost. Jak tedy kolegům sdělovat kritiku a současně je nenaštvat? Jak být silným lídrem a přitom se neproměnit v nelidu? Kim Scottová přichází po bohatých zkušenostech s vedením týmů v Silicon Valley s novým pojetím efektivního managementu – radikální otevřeností. Jeho základem je myšlenka, že chcete-li dobře šéfovat, musíte o své přímé podřízené projevovat silný osobní zájem a zároveň jim bez váhání poskytovat zpětnou vazbu. A také ji od nich ochotně přijímat. Radikální otevřenost vytváří pracovní vztahy postavené na důvěře a buduje soudržný tým dosahující skvělých výsledků.

Členství v Czech Institute of Directors  

 

Přidejte se do našeho Institutu a získejte mnohé výhody – jako třeba pozvánky na exkluzivní akcepracovní snídaněworkshopy, ale i platformu pro vzdělávání odborníky, kteří vám se správou a řízením vaší společnosti či firmy pomohou. Významným benefitem je také „vstupenka“ do exkluzivního klubu, ve kterém potkáte mnohé členy správních orgánů, jako členy představenstev, dozorčích a správních rad i nejvyššího managementu.

4 důvody, proč být členem Institutu členů správních orgánů 

 

> Budete přednostně dostávat informace z oblasti Corporate Governance
> Dostanete pozvání na exkluzivní akce, pracovní snídaně či workshopy
> Stanete se součástí skupiny odborníků správy a řízení společností
> Budete se potkávat se členy správních orgánů, tj. se členy představenstev, dozorčích a správních rad a nejvyššího managementu významných firem

 

Chcete se dozvědět o členství více?
Kontaktujte nás telefonicky na 602 155 105 anebo nám napište na adresu lucie.pruzinova@ciod.cz