Best Board & Best Board Member 2016
(nejlepší správní orgán & nejlepší člen správního orgánu)

Czech Institute of Directors s radostí vyhlašuje další ročník soutěže o nejlepší správní orgán a o nejlepšího člena správního orgánu.

Letos na jaře byl odstartován již čtvrtý ročník prestižní ankety Best Board & Best Board Member 2016, jejímž organizátorem je Institut členů správních orgánů (Czech Institute of Directors).

Tato cena je určena:

 • kolektivnímu správnímu orgánu – BEST BOARD
 • individuálnímu členu správního orgánu – BEST BOARD MEMBER

Hlavním cílem udílení těchto prestižních cen je ocenění práce těch členů statutárních orgánů v České republice, kterým se podařilo dosáhnout mimořádného přínosu v oblasti správy a řízení společnosti, tedy corporate governance. Nositelé tohoto ocenění přispěli významně ke zvýšení kvality správy a řízení společnost jako klíčového prvku dlouhodobého úspěchu každé společnosti.

Firmy, které svým obratem či počtem zaměstnanců nepatří zrovna k největším korporacím, mají šanci být mezi oceněnými. I letos bude předáno speciální ocenění Corporate Governance Star jednotlivci, který se významně zasadil o prosazování zásad řádné správy a řízení společností.

Slavnostní vyhlášení vítězů ankety BEST BOARD a BEST BOARD MEMBER se uskuteční 5. října 2017 za účasti členů Institutu i významných zástupců podnikatelské sféry.

Své nominace můžete zasílat do kategorií:

 • BEST BOARD (firma)
  a) společnost nad 3.000 zaměstnanců
  b) střední a rodinné firmy
 • BEST BOARD MEMBER (jednotlivec)
 • CORPORATE GOVERNANCE STAR

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 • nominaci může předkládat jednotlivec, ale i firma
 • nominace musí obsahovat, kromě základních identifikačních údajů, také zdůvodnění, proč právě nominovaná osoba je pravým kandidátem na udělení ceny
 • vítěze z nominovaných vybere odborná porota CIoD (porotu stanoví Řídící výbor CIoD)

 

PODMÍNKY NOMINACE

BEST BOARD MEMBER

 • nominovaný působí alespoň 5 let v pozici člena správního orgánu,
 • nominovaný může být i cizí státní příslušník,
 • společnost, ve které nominovaný působí, musí mít sídlo v ČR,
 • do soutěže nemohou být nominováni členové Řídícího výboru a Kontrolní komise CIoD.

 

CORPORATE GOVERNANCE STAR

 • udělena členu správního orgánu, který po dobu více než 2 roky působí v pozici člena správního orgánu.

 

BEST BOARD

 • společnost působící na českém trhu více než 5 let,
 • společnost musí mít sídlo v ČR,
 • společnost prokazuje dlouhodobě kvalitní výsledky v oblasti své správy a řízení,
 • společnost není v konkurzním řízení a ani na ni není uvalena nucená správa,
 • do soutěže nemohou být nominovány statutární orgány, jejichž členy jsou členové Řídícího výboru a Kontrolní komise CIoD.

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ

BEST BOARD MEMBER

 • odborná způsobilost nominovaného, profesní, znalostní, morální předpoklady a dlouhodobé zkušenosti,
 • správní orgán, ve kterém působí, prokazuje dlouhodobě kvalitní výsledky v souvislosti se správou a řízením této společnosti,
 • doložitelný osobní přínos pro rozvoj corporate governance ve společnosti, kde kandidát působí,
 • zaměření na osobní rozvoj v oblasti corporate governance (např. prostřednictvím průběžného vzdělávání),
 • jedním ze zdrojů hodnocení je doporučení alespoň dvou ostatních členů správního orgánu v dané společnosti.

 

BEST BOARD

 • nominovaný správní orgán prokazuje dlouhodobě kvalitní výsledky v souvislosti se správou a řízením této společnosti,
 • corporate governance v dané společnosti jsou na vysoké úrovni a nominovaný správní orgán působí aktivně při jejich dalším rozvoji a co nejširším uplatňování,
 • zdrojem hodnocení jsou výroční zprávy společností, ostatní veřejně dostupné údaje, případně osobní setkání se zástupci nominovaného Boardu.

 

Rádi bychom vás tímto vyzvali k aktivní účasti v této soutěži a nominaci některého kandidáta (v případě kategorie BEST BOARD MEMBER může být nominovaných více členů správního orgánu jedné společnosti). Nominace může být, ale i nemusí, v obou kategoriích – BEST BOARD / BEST BOARD MEMBER.

 • Harmonogram soutěže
 • Uzávěrka nominací – srpen 2017
 • Určení vítězů odbornou porotou – 30. září 2017
 • Slavnostní vyhlášení výsledků – říjen 2017

 

Přehled vítězů předchozích ročníků:

ročník 2013

Best Board
– představenstvo společnosti MERO, a.s.

Best Board Member
– Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

 

ročník 2014

Best Board (společnost do 5000 zaměstnanců)
– představenstvo společnosti ČEPRO, a.s.

Best Board (společnost nad 5000 zaměstnanců)
– představenstvo společnosti Komerční banka, a.s.

Best Board (střední a rodinné firmy)
– představenstvo společnosti Nanopharma, a.s.

Best Board Member
– Bohdan Wojnar, člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů ŠKODA AUTO, a.s

Corporate Governace Star
– Richard Vidlička, předseda představenstva ČEZ Distribuce, a.s.

 

ročník 2015

Best Board (společnost nad 3000 zaměstnanců)
– představenstvo pojišťovny Kooperativa, a.s.

Best Board(střední a rodinné firmy)
– vedení společnosti BEZNOSKA, s.r.o.

Best Board Member
– Jiří Kunert, generální ředitel Unicredit bank ČR

Corporate Governace Star
– Jan Klouda, General Counsel společnosti Vodafone CR

Vítězové Best Board 2014

Vítězové Best Board 2015