Ve středu 1. března 2022 jsme se setkali s nově zvolenými členy řídícího výboru i kontrolní komise Czech Institute of Directors – Institut členů správních orgánů v prostorách našeho člena, SAS Institute. Diskutovali jsme o plánech a akcích pro letošní rok, o kterých se rozepíšeme co nejdříve. 

Zleva:
Šimon Mastný, předseda Kontrolní komise CIoD
Tomasz Wiatrak, viceprezident CIoD
Hana Kvartová, členka Řídícího výboru CIoD
Kamil Čermák, prezident CIoD