Live stream z pracovní snídaně

Live stream z pracovní snídaně

Včera měl CIoD premiéru, kdy vysílal první live stream z pracovní snídaně prostřednictvím svého youtube kanálu. Diskutovalo se o zkušenostech korporací s řízením a správnou v „covid režimu“ a jak krize změnila zavedené praxe v řízení a corporate...