Nové termíny pro podzimní vzdělávání

Vypsali jsme nové termíny pro podzimní vzdělávací kurzy – Program Corporate Governance a Komunikační seminář

Program Corporate Governance: 14 a 15. září, 19. a 20. října, 23. a 24. listopadu, 7. a 8. prosince 2017
Komunikační seminář: 12. a 13. října 2017

Program Corporate Governance

Program o principech správy a řízení společností, ale i o dalších souvisejících oblastech. Skládá se ze čtyřech modulů, kterými provází renomovaní odborníci. První modul začíná již 14. září a pokračuje až do prosince. Výuka je vedena v externích prostorech Czech Institute of Directors na území Prahy. Program Corporate Governance je určený pro stávající, ale i budoucí členy správních orgánů a pro manažery. 

 

Rádi byste se do podzimního kurzu zapsali?
Informace o Programu Corporate Governance, který je zakončený certifikátem, stejně tak list společností, ve kterých působí úspěšní absolventi, najděte prosím zde

 

Modul Studijní skupina Téma
Modul I 14. – 15. září 2017 Úvod do problematiky Corporate Governance, základní principy a modely řízení
Modul II 19. – 20. října 2017 Právo a jeho aspekty při práci člena správního orgánu
Modul III 23. – 24. listopadu 2017 Finanční desatero člena správního orgánu
Modul IV 7. – 8. prosince 2017 Softskills při správě a řízení společnosti


Komunikační seminář

Praktický seminář, který učí, jak správně komunikovat s médii, vystupovat v televizi, zvládat krizovou komunikaci, vést a vystupovat na konferenci anebo jak řídit interní jednání. Podzimní termín je 12. a 13. října 2017. Seminářem provází renomovaní odborníci z praxe, jako je bývalý šéfredaktor ekonomického zpravodajství České televize, Petr Studenovský, a Vratislav Kulhánek, dlouholetý předseda představenstva Škoda Auto. Praktický seminář se koná v Hotelu Savoy ve Špindlerově Mlýně a je vhodný pro všechny, kteří přicházejí do kontaktu s externí, ale i interní veřejností. 

 

Rádi byste se do podzimního semináře zapsali?
Bližší informace o Komunikačním semináři najděte prosím zde

 

Potřebujete se na něco zeptat? 

Kontaktujte nás na lucie.pruzinova@ciod.cz anebo telefonicky na +420 602 155 105.